Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Văn Học (văn học – báo chí, truyền thông) - 7229030

06/05/2020
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông) đào tạo cử nhân làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan như báo chí, xuất bản, truyền thông; theo dõi và quản lí các hoạt động văn hóa; văn học nghệ thuật; báo chí, truyền thông (Khi cần, người học có thể học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để làm công tác giảng dạy văn học ở các cấp
  • Kế hoạch triển khai rà soát và phát triển chương trình đào tạo
  • Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động hỗ trợ đào tạo và phục vụ người học
  • Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 (Dành cho K4, K45)
  • Kế hoạch và thể lệ cuộc thi "Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm 2020"
  • Các văn bản phòng Công tác sinh viên
  • Kỳ học Giáo dục Quốc phòng – An ninh, kỉ niệm khó phai thời sinh viên.
  • Hội nghị đối thoại sinh viên với lãnh đạo trường năm học 2019 - 2020
  • Để ngành Sư phạm có sức hút
  • Khai mạc Hội thao truyền thống sinh viên cấp trường Trường Đại học Khánh Hòa 2020
Đối tác