Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  01/11/2019 09:27        

Thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

1. Thủ tục Mượn tài liệu trong hồ sơ sinh viên
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.01-CTSV
2. Thủ tục xác nhận sinh viên
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.02-CTSV
 + Đăng ký online
3. Thủ tục cấp lại thẻ sinh viên đa năng
- Mức độ Mã số quy trình: QT.03-CTSV
 + Đăng ký online
4. Thủ tục Giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.04-CTSV
5. Thủ tục giải quyết xin thôi học
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.05-CTSV


II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

 

 

1. Thủ tục Bảo lưu kết quả tuyển sinh
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.01-ĐTKT
2. Thủ tục Cấp bảng điểm, Giấy xác nhận KQHT, Bản sao bằng tốt nghiệp
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-ĐTKT
3. Thủ tục Bảo lưu kết quả học tập
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.03-ĐTKT
4. Thủ tục Nghỉ học tạm thời
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.04-ĐTKT
5. Thủ tục Nhập học lại
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.05-ĐTKT
6. Thủ tục Cấp phát bằng tốt nghiệp
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.06-ĐTKT
7. Thủ tục Xin chuyển trường
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.07-ĐTKT
8. Thủ tục Giải quyết đơn từ, khiếu nại của SV, cá nhân liên hệ công việc
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.08-ĐTKT
9. Thủ tục Xác minh Văn bằng chứng chỉ
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.09-ĐTKT


III. LĨNH VỰC THƯ VIỆN

 

 

1. Thủ tục Cấp thẻ bạn đọc (Mã số quy trình: QT.01-TV)
- Mức độ ➋ 
2. Thủ tục Mượn tài liệu (Mã số quy trình: QT.02-TV)
- Mức độ ➋ 
3. Thủ tục Trả tài liệu (Mã số quy trình: QT.03-TV)
- Mức độ ➋ 
4. Thủ tục Giải đáp thông tin theo yêu cầu (Mã số quy trình: QT.04-TV)
- Mức độ ➋ 


IV. LĨNH VỰC NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

 

 

1. Thủ tục Mở các lớp học phần (Mã số quy trình: QT.02-TTNNTH)
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-TTNNTH
2. Thủ tục Tổ chức thi các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.03-TTNNTH
  + [Đăng ký online: Tin học cơ bản; Tin học đại cương]
3. Thủ tục Xác minh, xác nhận chứng chỉ
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.04-TTNNTH
4. Thủ tục Giải đáp thông tin theo yêu cầu
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.05-TTNNTH


V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

 

1. Thủ tục Giải quyết những ý kiến thắc mắc phản hồi từ sinh viên về nội dung, chương trình môn học, điểm học phần
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.01-TTGDQP
2. Thủ tục Nhận chứng chỉ GDTC, GDQP&AN
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-TTGDQP
3. Thủ tục Đăng ký học lại ghép lớp, học lại học kỳ hè
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.03-TTGDQP
4. Thủ tục Đăng ký Online lựa chọn môn học GDTC (đối với sinh viên mới nhập học)
- Mức độ Mã số quy trình: QT.04/TTGDQP
 + [ Đăng ký ]
5. Thủ tục Hoãn học GDTC; GDQP&AN; Hoãn thi (Chuyển lịch thi); Xin miễn thi thực hành
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.05-TTGDQP
6. Thủ tục Phúc tra và điều chỉnh điểm thi
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.06-TTGDQP

 

 

 

 
Công Tác Sinh Viên