Hướng dẫn cách điền "Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2019"
21/03/2019 15:13   pttvhtqt    1571 lần

Hướng dẫn điền phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019


      - Phiếu đăng ký dự thi THPT quóc gia và xét tuyển đại học

      - Tra cứu mã Tỉnh, Quận, Huyện, ....

      - Tra cứu mã trường

        Dưới đây là mẫu  tham khảo của Trường Đại học Khánh Hòa (UKH):

 
    
Hiện có: 128   Khách