Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Thông báo mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1 năm 2021
06/08/2021

Thông báo số Số: 11/TB-HĐTS ngày 02 tháng 8 năm 2021

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển online
15/07/2021

Trường Đại học Khánh Hoà hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển online như sau

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2021
11/05/2021

Thông báo số: 03/TB-HĐTS ngày 10 tháng 5 năm 2021

Thông báo tuyển sinh năm 2021
11/05/2021

Thông báo số: 02/TB-HĐTS ngày 10 tháng 5 năm 2021

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 và mẫu hướng dẫn điền thông tin phiếu
10/05/2021

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 và mẫu hướng dẫn điền thông tin phiếu

|<<    <   
123[4]5678
   >    >>|
Tuyển sinh