Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục triển khai công tác ĐBCLGD giai đoạn 2017-2020
22/12/2017 00:00   truongdinhduc    368 lần

Sáng ngày 22/12/2017 Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức phiên họp Hội đồng tự đánh chất lượng giáo dục. Đến tham dự phiên họp gồm có các thành viên của Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục và Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo của Trường Đại học Khánh Hòa. Hiệu trưởng Lê Thị Mỹ Bình chủ trì và điều khiển phiên họp.
Phiên họp đã nghe thường trực Hội đồng tự đánh báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2017-2020; Dự kiến phân công các đơn vị trong toàn trường thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo tiến độ của kế hoạch đã đề ra.
Đối với công tác tự đánh giá chương trình đào tạo Hội đồng đã nhất trí lựa chọn 2 chương trình đào tạo bậc đại học: Ngôn ngữ Anh và Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành đăng ký đánh giá ngoài vào năm 2020. Đồng thời tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ như: Đánh giá kết quả đào tạo sinh viên theo từng học kỳ, bắt đầu kể từ học kỳ 2 năm học 2017-2018 và công bố cho sinh viên đang học được biết; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến sinh viên về giảng viên, về chương trình dạy học của học kỳ 2 năm học 2017-2018; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2020 về chương trình đào tạo - khoá học; Mời chuyên gia tư vấn góp ý bản Dự thảo tự đánh giá 6 chương trình đào tạo đại học năm 2020; Tổ chức Hội thảo khoa học về chuẩn đầu ra, 6 chương trình đào tạo đại học.
Đối với công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong Hội đồng đã thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến SV và cán bộ viên chức về hoạt động phục vụ của các khoa, các trung tâm và phòng ban chức năng kể từ năm 2019-2020; Khảo sát việc làm của SV đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học sau khi ra trường; Đánh giá sinh viên cao đẳng tốt nghiệp các năm 2019, 2020; Đánh giá sinh viên đại học tốt nghiệp năm 2020 (Đánh giá chuẩn đầu ra). Trong năm 2019-2020, có thể mời chuyên gia Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) tư vấn khi cần thiết. Mời chuyên gia ĐBCLGD đánh giá góp ý Dự thảo báo cáo tự đánh giá công tác ĐBCLGD vào gần cuối năm 2020.
Trước khi kết thúc phiên họp, Hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cho Ủy viên thường trực và Thư ký Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục xúc tiến hoàn thiện dự thảo kế hoạch, các văn bản, hồ sơ liên quan trình lãnh đạo nhà trường duyệt ban hành trước ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Xem dự thảo kế hoạch triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

PHÒNG TT-HTQT


 


 

    
Hiện có: 40   Khách