Thư mời dự Lễ khai mạc các hoạt động hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019
10/05/2019 10:02   pttvhtqt    155 lần

 

THƯ MỜI DỰ LỄ KHAI MẠC
CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG FESTIVAL BIỂN NHA TRANG - KHÁNH HÒA 2019


       Trường Đại học Khánh Hòa trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các cán bộ viên chức và các em HSSV trong toàn trường tới dự Lễ Khai mạc Các hoạt động hưởng ứng Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 của Trường Đại học Khánh Hòa.

 

 

 

 
    
Hiện có: 17   Khách