Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án "Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
27/07/2019 08:20   pttvhtqt    238 lần

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ ÁN
"NGHIÊN CỨU LUẬN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA
ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035"


 

  Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2019, tại Trường Đại học Khánh Hòa đã diễn ra buổi Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án "Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

  Đề án được khởi động từ tháng 9 năm 2017 do Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình - Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa - làm chủ nhiệm. Với mục tiêu nhằm nghiên cứu, xây dựng những luận cứ khoa học để phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, sau gần hai năm triển khai Ban đề án đã thực hiện được 08 Chuyên đề, 01 Báo cáo kết quả điều tra Xã hội học, 02 bài bao trên Tạp chí chuyên ngành, tiến hành 03 lần Hội thảo Khoa học. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Ban đề án đã tiến hành triển khai các hoạt động Học tập kinh nghiệm tại các Trường Đại học Hạ Long và Đại học Sài Gòn, và tổ chức nhiều lần tọa đàm, thảo luận nhằm trao đổi kinh nghiệm.

  Trong buổi Nghiệm thu cấp cơ sở, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch Hội Sử học tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề án - đánh giá cao giá trị khoa học của Đề án cũng như sự nỗ lực của các thành viên Ban đề án.

 

  H1. Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu

  Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đều nhận xét Đề án có giá trị khoa học và tính thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở thống nhất đề nghị Sở Khoa học công nghệ nghiệm thu Đề án, Trường Đại học Khánh Hòa tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu để làm căn cứ và cơ sở lý luận tiến tới xây dựng, hoạch định Chiến lược phát triển Trường Đại học Khánh Hòa trong thời gian tới, cũng như phát triển các nghiên cứu chuyên sâu về sau này.

 Tại buổi nghiệm thu, Ban Đề án đã ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của Hội đồng nghiệm thu. Buổi nghiệm thu Đề án cấp cơ sở đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Hình ảnh/Bài viết: Phòng Truyền thông & Hợp tác quốc tế


 

 
Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 29   Khách