Nghiệm thu đề án "Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
14/10/2019 09:32   pttvhtqt    190 lần

Nghiệm thu đề án khoa học

“Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược

phát triển Trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”


 Ngày 10-10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề án “Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học (ĐH) Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Đề án do Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình - Hiệu trưởng Trường ĐH Khánh Hòa và các cộng sự thực hiện từ tháng 9-2017 đến 6-2019.

Hội đồng thu đề án khoa học & Công nghệ

 Đề án đã đề xuất được một số nội dung chính: Cơ sở lý luận xây dựng chiến lược đại học trong bối cảnh mới; Xác định thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”; Đề xuất Khung chiến lược phát triển Trường ĐH Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Để đạt được khung chiến lược trên, nhóm tác giả đề xuất một số nhiệm vụ xây dựng, chiến lược phát triển Trường ĐH Khánh Hòa trong 8 lĩnh vực như: đào tạo; nhân sự và tổ chức bộ máy; cơ sở vật chất kỹ thuật; hợp tác quốc tế và truyền thông; nghiên cứu khoa học; hoạt động cung cấp dịch vụ và phục vụ cộng đồng; quản trị tài chính; đảm bảo chất lượng giáo dục. Kết quả đề tài là cơ sở khoa học để trường có thể thực hiện chiến lược phát triển, qua đó có những bước tiến mới để vươn lên trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp có uy tín…

Nguồn: Khánh Hòa online

 

 
Cơ sở 01
  Số 01 Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
  (0258) 3 523 420 - 3 523 420
Website: http://ukh.edu.vn.
Giấy phép số: 13/GP-STTTT, ngày 16/9/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Chu Đình Lộc -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Hiện có: 19   Khách