Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  18/10/2019 15:23        

Đại hội Tổ Công đoàn Phòng ban 1, nhiệm kỳ 2019 - 2021

Đại hội Tổ Công đoàn Phòng ban 1, nhiệm kỳ 2019 - 2021

 Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Trường Đại học Khánh Hòa, sáng ngày 18/10/2019, tại Phòng họp 1, cơ sở 1, Trường Đại học Khánh Hòa, Công đoàn Phòng ban 1 tổ chức Đại hội Tổ Công đoàn Phòng ban 1, nhiệm kỳ 2019 – 2021. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Lê Văn Thành – Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Chi bộ Phòng ban 1, Trường Đại học Khánh Hòa cùng các đoàn viên công đoàn Phòng ban 1 về tham dự Đại hội.

 Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2021; báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2016 - 2019.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2019 và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019-2021

 Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ Phòng ban 1 và Ban Thường vụ Công đoàn Trường, hoạt động Công đoàn Phòng ban 1 tiếp tục được giữ vững và từng bước phát triển, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra; Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng được Công đoàn quan tâm thực hiện tốt; hàng năm có 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động xã hội.

Đ/c Lê Văn Thành – Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Lê Văn Thành – Chủ tịch Công đoàn Trường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và định hướng các hoạt động của Công đoàn, tiếp tục thực hiện tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đề ra những hình thức sinh hoạt phù hợp nhất đáp ứng yêu cầu thực tế, thiết thực, hiệu quả.


Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Phòng ban 1, nhiệm kỳ 2019- 2021

Đại hội đã bầu Tổ trưởng và tổ phó, nhiệm kỳ 2019- 2021 gồm 02 đồng chí; đ/c Phạm Bá Tuấn và đ/c Ngô Quang Thành.

Ảnh và bài viết: Trần Thị Trân Châu

 
Tổng quan