Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Sổ tay chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý
15/07/2024

Sổ tay chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý từ khóa 1 đến khóa 7

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn, Toán học, Vật lý, Giáo dục Tiểu học
10/11/2023

Giới thiệu các ngành đào tạo sư phạm Ngữ văn, sư phạm Toán học, Vật lý, Giáo dục Tiểu học bậc đại học

Công khai chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ Đại học
21/02/2023

Công khai chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy áp dụng từ khóa 2 đến khóa 7

Sổ tay chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học
18/02/2023

Sổ tay chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học từ khóa 1 đến khóa 7

Sổ tay chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn
16/02/2023

Sổ tay chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn từ khóa 1 đến khóa 7

Sổ tay chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học
13/02/2023

Sổ tay chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học K6, K7

Khoa Sư Phạm