Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023

02/10/2023
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023
Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023
02/10/2023

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 (ĐỢT 1) - NĂM HỌC 2023 - 2024
26/09/2023

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 (ĐỢT 1) - NĂM HỌC 2023 - 2024

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần các khoa, trung tâm thuộc Trường năm học 2023 - 2024
26/09/2023

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần các khoa, trung tâm thuộc Trường năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc khảo sát sự hài lòng của cán bộ, giảng viên, nhân viên về môi trường làm việc năm 2023
21/09/2023

Thông báo về việc khảo sát sự hài lòng của cán bộ, giảng viên, nhân viên về môi trường làm việc năm 2023

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, Ban Thường trực Hội đồng thi và các Ban, tổ giúp việc Hội đồng thi kết thúc học phần năm học 2023 - 2024
20/09/2023

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, Ban Thường trực Hội đồng thi và các Ban, tổ giúp việc Hội đồng thi kết thúc học phần năm học 2023 - 2024

Quyết định ban hành Quy định công tác tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Khánh Hòa (kèm biểu mẫu)
15/09/2023

Quyết định ban hành Quy định công tác tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Khánh Hòa (kèm biểu mẫu)

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2023 – 2024
07/09/2023

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2023 – 2024

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi các bên liên quan về chất lượng các hoạt động của Nhà trường năm học 2023 – 2024
07/09/2023

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi các bên liên quan về chất lượng các hoạt động của Nhà trường năm học 2023 – 2024

Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng 2 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học và ngành Quản trị dịch vụ du lịch của Trường Đại học Khánh Hòa
28/08/2023

Ngày 26/8/2023, Trường Đại học Khánh Hòa đã tham dự phiên họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ 17 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng 2 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học và ngành Quản trị dịch vụ du lịch của Trường.

Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí