Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Thông báo Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên và cán bộ quản lý chương trình đào tạo về chất lượng đào tạo năm học 2023-2024

15/04/2024
Thông báo Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên và cán bộ quản lý chương trình đào tạo về chất lượng đào tạo năm học 2023-2024
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1) - NĂM HỌC 2023-2024, KHÓA 7, 8
03/04/2024

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1) - NĂM HỌC 2023-2024, KHÓA 7, 8

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên Học kỳ 1, Năm học 2023 - 2024
28/03/2024

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên Học kỳ 1, Năm học 2023 - 2024

Báo cáo Kết quả khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo của sinh viên bậc Đại học tốt nghiệp năm 2020 và năm 2022
28/03/2024

Báo cáo Kết quả khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo của sinh viên bậc Đại học tốt nghiệp năm 2020 và năm 2022

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1) - NĂM HỌC 2023-2024
07/03/2024

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1) - NĂM HỌC 2023-2024

Trường Đại học Khánh Hòa đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 1 (giai đoạn 2018 - 2022)
01/03/2024

Ngày 28/02/2024, Trường Đại học Khánh Hòa chính thức nhận được Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT

Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Khánh Hòa (chu kỳ 1)
05/02/2024

Chiều ngày 04/02/2024, tại Khách Sạn Vanda, 03 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đà Nẵng, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN đã tổ chức phiên họp thứ 18 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng CSGD Trường Đại học Khánh Hòa.

V/v triển khai mô hình 14 thuộc kế hoạch số 6559/KHPH-TCTĐA06CP - TCTĐA06KH
08/01/2024

V/v triển khai mô hình 14 thuộc kế hoạch số 6559/KHPH-TCTĐA06CP - TCTĐA06KH

Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức thi thử theo mô hình khảo thí online tập trung (Mô hình 14 thuộc Đề án 06)
05/01/2024

Chiều ngày 05/01/2024, Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức quy trình thi thử theo mô hình khảo thí online tập trung (Mô hình 14 thuộc Đề án 06). Tham gia thi thử có 59 SV, được bố trí thi tại 2 phòng máy tại cơ sở 1, Trường Đại học Khánh Hòa.

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K7, K8, K47 HỌC KỲ 1 (ĐỢT 2) - NĂM HỌC 2023-2024
04/01/2024

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K7, K8, K47 HỌC KỲ 1 (ĐỢT 2) - NĂM HỌC 2023-2024

Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí