Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Hoàn thành Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Khánh Hòa

15/03/2023
Ngày 14/3/2023, Trường Đại học Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài CSGD.
Trường Đại học Khánh Hòa hoàn thành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 2 CTĐT trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
13/03/2023

Sau 04 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tin thần trách nhiệm cao của Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) (từ chiều ngày 09/3 đến sáng ngày 13/3/2023), sáng ngày 13/3/2023, Tại Hội trường 206C, Trường Đại học Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN) tổ chức phiên bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 2 CTĐT trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Khai mạc đợt Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng CTĐT trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
09/03/2023

Chiều ngày 09/3/2023, Trường Đại học Khánh Hòa phối hợp cùng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD – ĐHĐN) tổ chức Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) chất lượng CTĐT trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành giai đoạn 2018 - 2022. Đợt Khảo sát chính thức diễn ra từ chiều ngày 09/3/2023 đến hết sáng ngày 13/3/2023. Trước đó, Đoàn đánh giá ngoài đã hoàn thành đợt khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 02 CTĐT của Nhà trường vào ngày 18/02/2023.

LỊCH THI ĐỢT 2, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023
01/01/2023

Lịch thi đợt 2, học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Quán triệt nhiệm vụ ưu tiên hoàn thành báo cáo tự đánh giá CSGD và CTĐT và tiếp thu, ghi nhận ý kiến góp ý của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong cuộc khảo sát chất lượng môi trường làm việc năm 2022
14/11/2022

Thông báo số 886/TB-ĐHKH, ngày 11/11/2022 về Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Quán triệt nhiệm vụ ưu tiên hoàn thành báo cáo tự đánh giá CSGD và CTĐT và tiếp thu, ghi nhận ý kiến góp ý của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong cuộc khảo sát chất lượng môi trường làm việc năm 2022

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên, học kỳ 1, năm học 2022 - 2023
10/11/2022

Thông báo số 841/TB-ĐHKH, ngày 28/10/2022 về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên, học kỳ 1, năm học 2022 - 2023

Kế hoạch Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên đối với giảng viên, năm học 2022 – 2023
10/11/2022

Kế hoạch số 840/KH-ĐHKH, ngày 28/10/2022 về việc Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên đối với giảng viên, năm học 2022 – 2023

Biểu mẫu đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
10/11/2022

Biểu mẫu đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần kèm theo thông báo số 859/TB-ĐHKH, ngày 02/11/2022

Thông báo Về việc xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
10/11/2022

Thông báo số 859/TB-ĐHKH ngày 02.11.2022 về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần của trường Đại học Khánh Hòa

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy định công khai năm học 2021 – 2022
08/11/2022

Kế hoạch số 874/KH-ĐHKH ngày 24/9/2021 về việc thực hiện quy định công khai năm học 2021-2022

Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí