Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên
Công khai việc thực hiện chế độ chính sách, học bổng KKHT cho sinh viên (Cập nhật theo năm học)
03/11/2023

Công khai việc thực hiện chế độ chính sách, học bổng KKHT cho sinh viên bao gồm: Học bổng KKHT các học kỳ trong năm học, học bổng chính sách của tỉnh Khánh Hòa, trợ cấp xã hội (diện hộ nghèo, mồ côi, dân tộc thiểu số), chính sách nội trú (SV hệ cao đẳng, trung cấp), chế độ miễn giảm học phí...

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ ( KHOÁ 8 Đại học , & khoá 47 Cao đẳng - NĂM HỌC 2023 - 2024)
05/09/2023

Tân sinh viên Khoá 8 Đại học và Khoá 47 Cao đẳng xem và tải về lịch sinh hoạt Công dân - sinh viên để theo dõi và tham gia đầy đủ các buổi học đúng thời gian địa điểm.

Phòng công tác Sinh viên