Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Tổng quan ❯ Sứ mạng tầm nhìn
       
  29/04/2021 13:00        

Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

1. Sứ mạng
Trường Đại học Khánh Hòa là trường đại học công lập, tự chủ, định hướng ứng dụng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn
Đến năm 2035, Trường Đại học Khánh Hòa đạt chuẩn quốc gia và khu vực, hướng tới trở thành trường đại học "Thông minh và Xanh".

3. Giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Kết nối - Nhân văn.

- Quyết định ban hành Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi Trường Đại học Khánh Hòa.

- Quyết định Về việc công bố Triết lý giáo dục của Trường Đại học Khánh Hòa.

 

 
Tổng quan