Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  11/03/2024 17:29        

Văn học (Chuyên ngành: Báo chí - Truyền thông)

VĂN HỌC

(Chuyên Ngành: Báo chí – Truyền thông)

Mã ngành: 7229030


Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn học (Báo chí - Truyền thông) đào tạo cử nhân làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan như báo chí, xuất bản, truyền thông; theo dõi và quản lí các hoạt động văn hóa; văn học nghệ thuật; báo chí, truyền thông (Khi cần, người học có thể học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để làm công tác giảng dạy văn học ở các cấp học THCS, THPT, cao đẳng, đại học). Chương trình đào tạo cung cấp những kiến thức đại cương cũng như kiến thức về văn học và ngôn ngữ học, báo chí và truyền thông. Bên cạnh đó, chương trình nhằm đào tạo và phát triển các kỹ năng: Kỹ năng nghiên cứu, phê bình các vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, ngôn ngữ học; Kĩ năng cảm thụ và dạy học Văn học; Kĩ năng viết báo, biên tập báo chí, xuất bản; Kĩ năng tổ chức các sự kiện truyền thông; Kĩ năng xây dựng, tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu văn học, báo chí, truyền thông.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Ngành cử nhân Văn học ở Trường Đại học Khánh Hòa đào tạo theo hướng ứng dụng: Ứng dụng Văn học vào lĩnh vực báo chí, truyền thông. Chương trình tiếp cận theo hướng đa mục tiêu. Sinh viên ra trường có thể lựa chọn làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy; Làm phóng viên, bình luận viên, biên tập viên hoặc làm cán bộ chức năng trong các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản, các cơ quan văn hóa – tư tưởng,…

- Nhà Trường, Khoa có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu văn học, các cơ quan báo chí, truyền thông ở địa phương và khu vực.

-  Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu, phê bình văn học uy tín; Các nhà báo chuyên nghiệp thuộc báo đài địa phương, trong khu vực và quốc gia.

 -  Đội ngũ giảng viên của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn hùng hậu, nhiệt huyết với nghề, luôn đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập, thực hành nghề; định hướng nghề nghiệp, tạo động lực nghề nghiệp tương lai cho sinh viên.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Khối kiến thức giáo dục đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản về triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, khoa học xã hội và nhân văn để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Có kỹ năng sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản và rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Kiến thức cơ bản ngành Văn học (Báo chí - Truyền thông)

- Kiến thức cơ sở ngành Văn học (Báo chí - Truyền thông)

- Kiến thức chuyên ngành Văn học (Báo chí - Truyền thông); Sinh viên được thực hành các kĩ năng viết tin, viết báo; Kĩ năng nhiếp ảnh, kĩ năng tác nghiệp báo chí – truyền thông, kĩ năng tổ chức các sự kiện báo chí – truyền thông …

- Bên cạnh đó chương trình đào tạo còn cung cấp khối kiến thức liên ngành. Đặc biệt chú trọng đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành Báo chí – truyền thông cho sinh viên.

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Văn học (Báo chí - Truyền thông) có thể định hướng nghề nghiệp ở các vị trí việc làm sau:

- Giáo viên giảng dạy Ngữ văn trong các trường phổ thông; Chuyên viên trong các cơ quan nghiên cứu về văn học, báo chí, truyền thông;

- Phóng viên, biên tập viên, bình luận viên, điều phối viên truyền thông và tổ chức sự kiện cho các cơ quan, tổ chức hoạt động về báo chí, truyền thông;

- Chuyên viên trong các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản, các cơ quan văn hoá – tư tưởng, cơ quan thông tin, truyền thông, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, kinh tế, ngoại giao;

- Có đủ điều kiện để tiếp tục học lên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Văn, Sử, Địa (C00); Văn, Sử, Giáo dục công dân (C19); Văn, Địa, Giáo dục công dân (C20); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

LIÊN HỆ BAN TƯ VẤN CỦA KHOA:

- Cô Phan Thúy Hằng: (phanthuyhang@ukh.edu.vn; ĐT: 0983 215 014).

- Cô Tăng Thị Nguyệt Nga (tangthinguyetnga@ukh.edu.vn); ĐT: 0918443277)

 

 
Tổng quan