Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/03/2024 09:48        

Quản trị kinh doanh

QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh)

Mã ngành: 7340101


Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho người học kiến thức ngành cũng như kiến thức nền tảng rộng, các kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế.

Chương trình đào tạo cũng trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu để làm việc trong các lĩnh vực yêu cầu kiến thức nâng cao về nghiên cứu, quản lý trong các hoạt động kinh doanh và quản trị hiện đại hoặc chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm cần thiết để tham gia vào thế giới kinh doanh và quản trị hiện đại

 Chương trình chú trọng đào tạo kỹ năng, khả năng thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh hiện đại - quốc tế như Tư duy hệ thống, đàm phán, ra quyết định, lãnh đạo, quản trị và điều hành doanh nghiệp, khởi nghiệp,... 

Chương trình thực tế tại doanh nghiệp đảm bảo năng lực thực hành nghề nghiệp, vững chắc lượng kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp để sinh viên làm quen nhanh chóng với công việc, phát huy tốt nhất khả năng bản thân.

Đội ngủ giảng viên với kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp thực tế; phối hợp với các nhà quản trị trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia giảng dạy sẽ rèn luyện, nâng cao năng lực quản trị, khởi sự kinh doanh trong thực tiễn cho sinh viên.

Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, chia sẻ ý tưởng, quan điểm và trải nghiệm, các thách thức và giải pháp ứng dụng quản trị hiện đại trong môi trường kinh doanh số và quốc tế, tạo động lực yêu nghề, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho sinh viên.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Nắm vững kiến thức cơ bản về kiến thức về triết học Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương,... Rèn luyện các kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản, kỹ năng mềm khác trong học tập, nghiên cứu và công tác chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Kiến thức cơ sở ngành và khối ngành Quản trị kinh doanh như: quản trị học, kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, marketing căn bản; Nhập môn quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chất lượng, quản trị sản xuất, quản trị chiến lược, quản trị thương hiệu, …

- Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh như Quản trị đầu tư, Quản trị rủi ro, Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế, Hành vi tổ chức, Kinh doanh số, Khởi sự kinh doanh.

- Kỹ năng cơ bản của một nhà quản trị liên quan đến Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm tra; Có năng lực ra quyết định, triển khai và kiểm soát các kế hoạch trong các lĩnh vực chức năng, sản xuất, chất lượng, nguồn nhân lực, marketing, tài chính… của một doanh nghiệp từ cấp tác nghiệp đến cấp chiến lược một cách tối ưu.

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng sử dụng công cụ làm việc như công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong các hoạt động kinh doanh và quản trị hiện đại trong môi trường làm việc đa văn hóa, đa quốc gia.

- Khả năng khởi nghiệp, xây dựng triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế; thực hiện được các tác nghiệp quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ trong doanh nghiệp.

Triển vọng nghề nghiệp

- Nhân viên ở các bộ phận chức năng như Phòng kinh doanh, Phòng Marketing, Phòng quản lý – kế hoạch, Phòng điều hành,.. tại các doanh nghiệp, tập đoàn.

- Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng như Giám sát sản xuất, trưởng các phòng Marketing, kinh doanh, nhân sự, chất lượng.

- Nhà quản trị cấp cao của các doanh nghiệp/tập đoàn: Giám đốc điều hành; Giám đốc/tổng giám đốc doanh nghiệp.

- Tự thành lập doanh nghiệp và điều hành doanh nghiệp.

- Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có đủ kiến thức, năng lực để tiếp tục phát triển về mặt học thuật, nghiên cứu sau đại học trong lĩnh vực chuyên môn.

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01);

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15);

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

LIÊN HỆ BAN TƯ VẤN CỦA KHOA:

Thầy Lê Trần Tuấn: (letrantuan@ukh.edu.vn; ĐT: 0386166964).

 

 
Tổng quan