Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  14/02/2023 10:34        

Ưu đãi cho tân sinh viên năm học 2023-2024

 
Bài viết liên quan
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2023
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2023
Thông báo về việc quy đổi điểm chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế theo thang điểm 10
THÔNG BÁO: Chỉ tiêu chính thức và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học
Mức điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2023
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2023
Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng nghệ thuật năm 2023
Lịch tuyển sinh năm 2023
Đề án tuyển sinh năm 2023
Các phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2022
Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2022
Danh sách thí sinh trúng tuyển các ngành nghệ thuật trình độ cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2022
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển các ngành nghệ thuật trình độ cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2022
Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành nghệ thuật trình độ cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2022
Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2022
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 2 năm 2022
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung các ngành nghệ thuật trình độ cao đẳng năm 2022
Hướng dẫn thủ tục nhập học cho tân sinh viên các ngành đại học chính quy năm 2022
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022
Tổng quan