Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  28/08/2023 10:41        

Hướng dẫn thủ tục nhập học cho tân sinh viên các ngành Đại học chính quy khóa 8 và Cao đẳng khóa 47

 
Bài viết liên quan
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung trình độ đại học đợt 3 năm 2023
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung trình độ cao đẳng đợt 2 năm 2023
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2023
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2023
Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng chính quy đợt bổ sung năm 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển cao đẳng chính quy đợt bổ sung năm 2023
Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2023
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung các ngành nghệ thuật trình độ cao đẳng năm 2023
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2023
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2023
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2023
Thông báo về việc quy đổi điểm chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế theo thang điểm 10
THÔNG BÁO: Chỉ tiêu chính thức và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học
Mức điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2023
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2023
Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng nghệ thuật năm 2023
Lịch tuyển sinh năm 2023
Đề án tuyển sinh năm 2023
Tổng quan