Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2017 08:57        

Hệ thống các Thư viện

Danh mục các thư viện

 Tên thư viện Mô tả Website
 Thư viện quốc gia Việt Nam  Là thư viện cấp quốc gia của Việt Nam, đứng đầu trong hệ thống thư viện công cộng  nlv.gov.vn
 Thư viện Khoa học tổng hợp TP.Hồ Chí Minh  Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh  http://www.thuvientphcm.gov.vn/
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ  (Library of Congress)  Là thư viện quốc gia của Hoa Kỳ Thư viện lớn nhất theo diện tích để sách và một trong những thư viện quan trọng nhất trên thế giới.  www.loc.gov
 Kho sách điện tử Alezaa  Alezaa là kho sách điện tử có bản quyền lớn nhất Việt Nam từ https://read.alezaa.com/
     
     
     

 
Tổng quan