Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2022- 2023
06/07/2023

1. Ngành: Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) khóa 5 2. Sinh học ứng dụng (Dược liệu) khóa 5 3. Ngành: Sinh học ứng dụng (Dược liệu) khóa 6 4. Ngành: Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) khóa 7 5. Ngành: Sinh học ứng dụng (Dược liệu) khóa 7 6. Ngành: Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) khóa 8 7. Sinh học ứng dụng (Dược liệu) khóa 8

Công khai cam kết chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo thực tế và điều kiện bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022
12/07/2022

Thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng đào tạo thực tế và các điều kiện bảo đảm chất lượng, công khai tài chính theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai cam kết chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo thực tế và điều kiện bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021
11/07/2022

Trường Đại học Khánh Hòa thực hiện công khai cam kết chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo thực tế và các điều kiện bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và Quy định công tác công khai của nhà trường trong năm học 2020-2021 như sau

Công khai môn học
30/03/2020

Đang cập nhật

Khoa Khoa học TN&CN