Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
V/v triển khai mô hình 14 thuộc kế hoạch số 6559/KHPH-TCTĐA06CP - TCTĐA06KH
08/01/2024

V/v triển khai mô hình 14 thuộc kế hoạch số 6559/KHPH-TCTĐA06CP - TCTĐA06KH

Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức thi thử theo mô hình khảo thí online tập trung (Mô hình 14 thuộc Đề án 06)
05/01/2024

Chiều ngày 05/01/2024, Trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức quy trình thi thử theo mô hình khảo thí online tập trung (Mô hình 14 thuộc Đề án 06). Tham gia thi thử có 59 SV, được bố trí thi tại 2 phòng máy tại cơ sở 1, Trường Đại học Khánh Hòa.

Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi thi năm 2023
28/10/2023

Sáng ngày 29/10/2023, Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật xây dựng ma trận đề thi, là một trong những nội dung trọng tâm trong hoạt động xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi của Nhà trường,...

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần các khoa, trung tâm thuộc Trường năm học 2023 - 2024
26/09/2023

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần các khoa, trung tâm thuộc Trường năm học 2023 - 2024

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, Ban Thường trực Hội đồng thi và các Ban, tổ giúp việc Hội đồng thi kết thúc học phần năm học 2023 - 2024
20/09/2023

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, Ban Thường trực Hội đồng thi và các Ban, tổ giúp việc Hội đồng thi kết thúc học phần năm học 2023 - 2024

Quyết định ban hành Quy định công tác tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Khánh Hòa (kèm biểu mẫu)
15/09/2023

Quyết định ban hành Quy định công tác tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Khánh Hòa (kèm biểu mẫu)

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2023 – 2024
07/09/2023

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2023 – 2024

Báo cáo kết quả công tác tổ chức thi kết thúc học phần Năm học 2022 – 2023
23/08/2023

Báo cáo kết quả công tác tổ chức thi kết thúc học phần Năm học 2022 – 2023

CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 2023
12/06/2023

Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức kỳ thi tốt nghiệp TCCN, khóa thi ngày 10/6/2023.

Biểu mẫu đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
10/11/2022

Biểu mẫu đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần kèm theo thông báo số 859/TB-ĐHKH, ngày 02/11/2022

Thông báo Về việc xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
10/11/2022

Thông báo số 859/TB-ĐHKH ngày 02.11.2022 về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần của trường Đại học Khánh Hòa

Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí