Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  03/12/2020 15:31        

Thủ tục Cấp bảng điểm, Giấy xác nhận KQHT, Bản sao bằng tốt nghiệp

1. Thủ tục Cấp bảng điểm, Giấy xác nhận KQHT, Bản sao bằng tốt nghiệp:
- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.01-ĐTKT)
- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Nộp hồ sơ; Thông tin cá nhân

Sinh viên

1. Cấp bản sao BTN:
- Làm đơn xin cấp bản sao BTN
- Giấy khai sinh (bản sao)
- Giấy CMND (bản sao)
- Bản photo BTN (nếu còn)
2. Ghi thông tin cần cấp Bảng điểm, Giấy xác nhận KQHT vào sổ quản lý của P.QLĐT&KT.

Đơn xin cấp bản sao
Giấy khai sinh (bản sao)
CMND (bản sao)

 

Bước 2

Kiểm tra dữ liệu

CV phụ trách

1. Tiếp nhận đơn, kiểm tra dữ liệu từ sổ gốc cấp bằng TN & các QĐ công nhận TN, nếu hợp lệ thì làm Giấy đề nghị xuất phôi in bản sao BTN trình TP xem xét
2. Đối với bảng điểm, Giấy xác nhận KQHT: kiểm tra dữ liệu trên phần mềm đào tạo

1. Hồ sơ xác minh thông tin
Đơn xin cấp bản sao
Bản sao BTN
2. Bảng điểm, Giấy xác nhận KQHT

3

Bước 3

Ký duyệt

Trưởng phòng

1. Xem xét, ký vào bản sao BTN, trả lại cho CVPT đi đóng dấu.
2. Đối với Bảng điểm, Giấy xác nhận: Xem xét ký vào bảng điểm, Giấy xác nhận, trả lại cho CVPT.

Bản sao BTN
Bảng điểm, Giấy xác nhận

1

Bước 4

Phát hành văn bản, sao lưu hồ sơ

CV phụ trách

- Chuyển gửi Bản sao BTN, Bảng điểm, Giấy xác nhận KQHT đến Văn thư trường đóng dấu;
- Vào sổ lưu bản sao cho sinh viên ký nhận bản sao BTN
- Cho SV ký nhận vào Sổ cấp bảng điểm khi SV tới lấy.

Bản sao BTN
Bảng điểm, Giấy xác nhận

1

Hồ sơ được lưu tại phòng QLĐT&KT; thời gian lưu hồ sơ xin cấp lại Bản sao BTN 10 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Nhà trường và lưu trữ theo quy định hiện hành.
Thành phần hồ sơ lưu: Hồ sơ xin cấp bản sao BTN, Sổ cấp bản sao BTN

 
Công Tác Sinh Viên