Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  29/06/2021 14:48        

Những thành tích đạt được trong hoạt động Nghiên cứu khoa học và Công nghệ trường Đại học Khánh Hòa - năm học 2020 - 2021

Nghiên cứu khoa học là một trong những công tác có vai trò rất quan trọng trong việc rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo, năng lực nghiên cứu và tạo phong cách làm việc khoa học cho người nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học là hình thành cho người nghiên cứu phương pháp tiếp cận và làm quen với môi trường khoa học, phương pháp làm việc khoa học. Qua đó, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề khoa học và giải quyết những vấn đề thực tiễn nảy sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Nhận thấy vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng đó Đảng ủy, Ban giám hiệu trường đại học Khánh Hòa đã quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời, sâu sát đến công tác Khoa học và Công nghệ. Vì vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã có những chuyển biến khởi sắc và đạt được những kết quả nhất định.

Hình 1: Hội nghị thành lập Hội đồng khoa học – đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025

Năm học 2020 - 2021 trường Đại học Khánh Hòa đã tổ chức nghiệm thu 17 đề tài khoa học của sinh viên, trong đó có 04 xuất sắc; 03 khá; 10 giỏi. Trường cũng đã đề cử 01 đề tài tham gia xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở Giáo dục đại học năm 2021

Cũng trong năm học này Trường cũng đã tiến hành nghiệm thu 29 nhiệm vụ khoa học của cán bộ, giảng viên trong đó có 11 đề tài, 02 giáo trình, 11 tài liệu tham khảo, 5 sáng kiến kinh nghiệm; nghiệm thu 01 đề tài cấp tỉnh. Đăng ký mới 28 nhiệm vụ NCKH, trong đó có 11 đề tài, 16 tài liệu tham khảo và 01 giáo trình lưu hành nội bộ; triển khai 01 đề tài cấp cơ sở tỉnh cấp kinh phí; tham gia làm Chủ nhiệm 01 đề tài nafosted và tham gia 03 đề tài cấp nhà nước.

Cán bộ, giảng viên trường Đại học Khánh Hòa đã công bố 12 bài báo ISI và Scopus; 07 bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài; 90 bài báo đăng trên tạp chí trong nước được Hội đồng giáo sư Nhà nước tính điểm; 54 bài báo đăng trên tạp chí có mã số ISSN; 04 bài viết đăng Hội thảo quốc tế; 11 bài viết đăng Hội thảo quốc gia; 60 bài viết đăng tại Hội thảo cấp trường, học viện; 16 bài viết đăng Hội thảo cấp khoa; 9 đầu sách được xuất bản; 06 tác phẩm triển lãm/ biểu diễn Quốc gia và khu vực. Trong đó tại triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (trước đây là Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc) được tổ chức 5 năm một lần, với tác phẩm “Tích tắc”, thể loại video art của giảng viên Võ Việt Dũng đã đạt giải nhì; 116 tác phẩm triễn lãm, biểu diễn cấp tỉnh và cấp trường; tổ chức 4 hội thảo khoa học cấp trường và đã thu hút được nhiều trường đại học trong nước cũng như các doanh nghiệp viết bài và đến tham dự; tổ chức khen thưởng cho 25 cán bộ, giảng viên đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong ngày 18/5/2021.

Hình 2: Giảng viên Võ Việt Dũng (thứ 4 từ phải sang) nhận đồng giải nhì triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020

Nhìn chung, trong năm học 2020 - 2021 về thành tích khoa học của trường Đại học Khánh Hòa đã đạt được những thành tựu đáng kể. Các công trình khoa học đã được đánh giá cao ở các cuộc thi và công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế trong hoạt động Khoa học và Công nghệ cần phải được khắc phục trong năm học tới như: Số lượng bài báo đăng trên tạp chí đúng chuyên ngành của giảng viên còn thấp; Công bố quốc tế chỉ tập trung vào một số giảng viên; việc thành lập nhóm nghiên cứu mạnh chưa được chú trọng./.

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại