Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  13/10/2021 21:17        

Sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Khánh Hòa, là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với hoạt động dạy và học, để qua đó kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao uy tín và vị thế khoa học của Trường. Đối với sinh viên, đây là một lực lượng trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết và sáng tạo, là một tố chất rất cần thiết trong các hoạt động và phong trào, đặc biệt  ở khía cạnh nghiên cứu và học tập, bởi vì thông qua nghiên cứu sẽ giúp cho mỗi sinh viên có được khả năng tư duy, tìm tòi, học hiểu, vận dụng  trí thức và phương pháp luận khoa học để giải quyết các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống. Đây là một phương thức học tập hiệu quả nhất, bởi trong quá trình nghiên cứu sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận khao học và kiến thức thực tiễn để đảm bảo sinh viên khi ra trường đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

Từ  những ưu điểm trên Nhà trường đã khơi dậy sự say mê nghiên cứu khoa học của sinh viên, thêm vào đó là tinh thần miệt mài lao động và sáng tạo của sinh viên dưới sự giúp đỡ và  hướng dẫn nhiệt tình của tất cả các Thầy Cô Giảng viên, giúp các sinh viên tự tin hơn và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, làm phong phú thêm vốn kiến thức bản thân.

Tuy nhiên dù đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nơi nơi đều áp dụng chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính phủ, vì thế Nhà trường đã sử dụng hệ thống Microsoft Team để tổ chức các buổi họp hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên với 40 báo cáo đề tài đã được xét duyệt và đã được xác nhận qua Quyết định số 819/QĐ-ĐHKH ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hoà về việc triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên năm học 2021-2022.

Trong đó khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn với 17 đề tài; Khoa Ngoại ngữ 8 đề tài; Khoa Du Lịch 6 đề tài; Khoa Sư phạm 9 đề tài,  có 92 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các đề tài khoa học  của sinh viên đã tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn gắn liền với chuyên ngành sinh viên đang theo học, để từ đó hình thành năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu khoa học và học tập.

Tin bài: Nguyễn Thị Hồng Cúc - Phòng QLKH

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại