Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  15/06/2022 21:06        

Tập huấn công tác Hội nhập quốc tế năm 2022 cho các cán bộ, công nhân, viên chức tỉnh Khánh Hòa

Tập huấn công tác Hội nhập quốc tế năm 2022 cho các cán bộ, công nhân, viên chức tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 1220/QĐ_BCĐHNQT ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Khánh Hòa về ban hành Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Khánh Hòa, nhằm nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Khánh Hòa, Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Khánh Hòa có kế hoạc tổ chức Lớp tập huấn công tác hội nhập quốc tế năm 2022 của các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ( gọi tắt là Lớp tập huấn) vào 2 ngày, ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2022 tại Khách sạn Galina, số 5 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa. Nội dung tập huấn phổ biến một số kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và vân động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đối tượng tham gia lớp tập huấn là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Khánh Hòa và một số Viện, Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh trong đó trường Đại học Khánh Hòa cử 2 Thầy cô tham dự gồm: Thầy Phan Đức Ngại – Phó trưởng phòng và Cô Vũ Thị Thúy Hằng giảng viên Phòng KHCN&HTĐN.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, lớp tập huấn đã hoàn thành đúng tiến độ, mục tiêu đề ra.Các giảng viên, chuyên viên của Bộ ngoại giao đã đưa ra các tình huống,chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm  về ngoại giao kinh tế, văn hoá cũng như vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.  Bên cạnh đó, các học viên có cơ hội chia sẻ ý kiến, quan điểm, nguyện vọng của đơn vị mình nhằm nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động hợp tác đối ngoại giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Khánh Hòa.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn

                                                                                          Người viết bài

                                                                                      Vũ Thị Thuý Hằng

   

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại