Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/07/2022 15:35        

Cơ cấu tổ chức nhân sự

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

Liên hệ:  Khu hiệu bộ - Tầng 3 - Số 01 Nguyễn Chánh, p. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Điện thoại: (0258) 3 523 812 - Fax: (0258) 3 523 812
Email: pkhcnvhtdn@ukh.edu.vn

 STT  

     Họ và tên        

                Chức danh, chức vụ, nhiệm vụ                                   

Email liên hệ

1

TS.Phan Đức Ngại

Giảng viên, Phó Trưởng Phòng-Phụ trách Phòng.

 Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Khoa học công nghệ

+ Hợp tác đối ngoại

+ Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

+ Bảo đảm chất lượng

phanducngai@ukh.edu.vn

2

TS.Nguyễn Thị Hồng Cúc

Giảng viên kiêm nhiệm

- Phụ trách các nhiệm vụ sau:

+ Quản lí NCKH của sinh viên.

+ Quản lí NCKH của giảng viên các Khoa LLCB, Khoa Sư phạm.

nguyenthihongcuc@ukh.edu.vn

3

ThS.Lê Hữu Dũng

Giảng viên kiêm nhiệm

Phụ trách các nhiệm vụ sau:

+ Quản lý NCKH của giảng viên Khoa KHTN và khoa Nghệ thuật.

+Phụ trách mảng Hội thảo, Hội nghị khoa học các cấp.

+ Thư ký mảng Bảo đảm chất lượng.

+ Trị sự tạp chí Đại học Khánh Hoà.

+ Quản lý Đề tài cấp Tỉnh, cấp cơ sở do Tỉnh cấp kinh phí.

 + Chuyển giao công nghệ.

lehuudung@ukh.edu.vn

4

ThS.Từ Thị Hường

Giảng viên kiêm nhiệm

- Phụ trách các nhiệm vụ sau:

+ Quản lí NCKH của sinh viên.

+ Quản lí NCKH của giảng viên các Khoa Du lịch, Trung tâm Giáo dục thể chất

Sở hữu trí tuệ.

tuthihuong@ukh.edu.vn

5

ThS.Nguyễn Thị Kiều Trinh

Chuyên viên

 Phụ trách các nhiệm vụ sau:

+ Quản lý NCKH của giảng viên Khoa KHXH&NV, Khoa Ngoại Ngữ.

+ Phụ trách, phối hợp mảng Hội thảo, Hội nghị khoa học các cấp.

+ Phụ trách công tác công nghệ thông tin (IT) của Phòng; quản lý website của Phòng.

nguyenthikieutrinh@ukh.edu.vn

6

CN.Vũ Thị Thúy Hằng

Giảng viên kiêm nhiệm

- Phụ trách các nhiệm vụ sau:

+ Công tác Hợp tác Đối ngoại.

+ Phối hợp với các thành viên khác trong Phòng khi có các nhiệm vụ cần sự hỗ trợ.

vuthithuyhang@ukh.edu.vn

 

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại