Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  30/03/2020 15:43        

Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CỦA PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phòng Truyền thông – Hợp tác quốc tế là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác truyền thông và hợp tác Quốc tế cụ thể:
1. Công tác Truyền thông
- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc thiết lập, phát triển các mối quan hệ công chúng để quảng bá giới thiệu về hoạt động, thành tựu và sản phẩm đào tạo, dịch vụ khác của nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa hình ảnh, uy tín, thương hiệu, vị thế của nhà trường trong công chúng và xã hội;
- Đảm nhiệm việc cung cấp và kiểm soát các thông tin, nội dung, hình ảnh về toàn bộ các hoạt động nổi bật, hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế của nhà trường cho các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, phát thanh, truyền hình;
- Thực hiện việc biên soạn, biên tập và tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông đa dạng để cung cấp và giới thiệu về hình ảnh, thương hiệu, vị thế của nhà trường cho các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình… cùng các đối tác trong nước, quốc tế;
- Thực hiện việc quản lý, phát triển cũng như biên tập, xử lý tin bài, hình ảnh, cập nhật trên Website và mạng xã hội của nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông đa phương tiện, truyền thông trực tuyến về hình ảnh, uy tín, thương hiệu, vị thế của nhà trường trong công chúng và xã hội;
- Chủ trì việc liên hệ và tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động xử lý khủng hoảng truyền thông nhằm hạn chế những thiệt hại về uy tín, thương hiệu cũng như vị thế của nhà trường.
- Thực hiện việc hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông, tổ chức sự kiện… quảng bá uy tín, thương hiệu, hình ảnh của nhà trường nhằm phục vụ công tác tuyển sinh;
- Thực hiện việc quản lý, lưu trữ tài liệu và thực hiện các báo cáo về các hoạt động truyền thông, quan hệ công chúng của nhà trường;
- Phối hợp tổ chức các khóa tập huấn nội bộ, các buổi bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên đề về truyền thông cho cán bộ, giáo viên và sinh viên của nhà trường.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động, các sự kiện nổi bật cho nhà trường có sự tham gia của phần lớn cán bộ, giảng viên và sinh viên;
2. Công tác Hợp tác quốc tế
- Tham mưu đề xuất chủ trương và nội dung mang tính chất chiến lược trong quan hệ quốc tế, xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với quy mô, tiềm năng, điều kiện của trường;
- Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế;
- Tìm hiểu các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, khoa học trên thế giới, để tham mưu tư vấn cho lãnh đạo trường thực hiện chương trình hợp tác đạt hiệu quả. Là bộ phận giúp Hiệu trưởng trong liên hệ đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và hợp tác với các đối tác về các lĩnh vực mà hai bên quan tâm;
- Xây dựng kế hoạch và làm các thủ tục cần thiết cho đoàn vào, đoàn ra hàng quý, hàng năm. Phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế;
- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong trường về nghiệp vụ đối ngoại, về công tác thiết lập và triển khai các mối quan hệ quốc tế, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong trường về hợp tác quốc tế;
- Giúp việc nhà trường tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường;
- Tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ và báo cáo về công tác hợp tác quốc tế của trường;
- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ đối ngoại đúng qui định hiện hành. Thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng về hợp tác quốc tế.

 
Phòng Truyền Thông & Hợp Tác Quốc tế