Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  09/06/2017 15:44        

Đội ngũ nhân sự

TT

Chức vụ

Họ tên

 Liên lạc

1

 Phụ Trách phòng

 Tiến sĩ, Giảng viên
 HUỲNH KIM BẢO 

 Email: huynhkimbao@ukh.edu.vn
 Điện thoại: 0258-3525420 số máy lẻ 142

2

 Phó Trưởng phòng

 Thạc sĩ, Giảng viên
 LÊ MINH PHONG

 Email: leminhphong@ukh.edu.vn
 Điện thoại: 093 525 72 06

3

 Giảng viên kiêm chuyên viên

 Thạc sĩ, Giảng viên
 NGUYỄN HOÀI VĂN

 Email: nguyenhoaivan@ukh.edu.vn
 Điện thoại: 0258-3525420 số máy lẻ 144

4

 Chuyên viên

 ĐÀO NGỌC HUY

 Email: daongochuy@ukh.edu.vn
 Điện thoại: 0382140141

 
Phòng Truyền Thông & Hợp Tác Quốc tế