Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Hợp tác Giữa Trường Đại học Khánh Hòa và Viện công nghệ sạch, Đại học Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc
09/06/2021

Với mục đích tăng cường hợp tác trong nghiên cứu giáo dục và học thuật, Trường Đại học Khánh Hòa và Viện Công nghệ sản xuất sạch, Đại học Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc quyết định thúc đẩy hợp tác và trao đổi học thuật hướng tới lợi ích cho cả hai trường. Trường Đại học Khánh Hòa và Viện Công nghệ sản xuất sạch, Đại học Quốc gia Pukyong đã đồng ý ký kết Biên bản Ghi nhớ về giáo dục và hợp tác học thuật vào ngày 27/06/2018

Hợp tác giữa Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Kazan, Liên Bang Nga
09/06/2021

Căn cứ vào mối quan hệ văn hóa giữa hai quốc gia và xét thấy tầm quan trọng của việc trao đổi lĩnh vực học thuật bao gồm giảng dạy và nghiên cứu, cũng như những cơ hội đặc biệt có được thông qua việc tăng cường giao tiếp chuyên môn học thuật giữa hai trường, Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kazan, Liên bang Nga cùng thống nhất ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm thiết lập, phát triển và nâng cao hợp tác chuyên môn vào ngày 21/03/2018

Hợp tác giữa Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Jeanne D’arc Saint-Ivy, thành phố Pontivy, tỉnh Morbihan, Cộng Hòa Pháp
09/06/2021

Dựa trên mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và mong muốn phát triển sự hợp tác toàn diện trong lĩnh vực giáo dục giữa hai trường, Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Jeanne D’Arc Saint-Ivy, thành phố Pontivy, tỉnh Morbihan, Cộng hòa Pháp cùng thống nhất ký Biên bản Ghi nhớ vào ngày 11/04/2016 và ký lại vào ngày 19/11/2018.

Hợp tác giữa Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Cao đẳng Mỹ thuật Châu Âu vùng Bretagne, Pháp
09/06/2021

Nhằm mục đích trao đổi những kế hoạch thực hành và phát triển các khả năng học tập ở nước ngoài cho sinh viên và giảng viên của hai trường, đồng thời phát triển những giao lưu về nghệ thuật và văn hóa giữa hai đất nước Việt Nam và Pháp, Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Cao đằng Mỹ thuật Châu Âu vùng Bretagne, Pháp cùng thống nhất ký kết Biên bản Ghi nhớ vào ngày 01/08/2016 và ký lại vào ngày 21/11/2018

Hợp tác giữa Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Đại học Sư phạm quốc gia Daegu, Đại Hàn Dân Quốc
09/06/2021

Nhằm hướng đến phát triển tình hữu nghị và đẩy mạnh trao đổi giảng dạy – học tập giữa hai trường, Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Daegu, Đại Hàn Dân Quốc cùng thống nhất ký kết Biên bản Ghi nhớ vào ngày 02/04/2016

Hợp tác giữa Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Cao đẳng Nghệ thuật ứng dụng & công nghệ Centennial, Canada
09/06/2021

Với mục đích tăng cường hợp tác trong nghiên cứu giáo dục và học thuật, Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Ứng dụng & Công nghệ Centennial, Canada quyết định thúc đẩy hợp tác và trao đổi học thuật hướng tới lợi ích cho cả hai

Biểu mẫu Hợp tác quốc tế
04/01/2019

Danh mục các biểu mẫu về nghiệp vụ hợp tác quốc tế

Phòng Truyền Thông & Hợp tác Quốc tế