Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  13/08/2020 15:49        

Kế hoạch công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên năm học 2020 - 2021

Kế hoạch số 52 - KH/ĐTN ngày 15/07/2020 của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Khánh Hòa về kế hoạch công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên năm học 2020 - 2021.

 
Đoàn thanh niên