Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Tập huấn sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Khánh Hoà

Sáng ngày 26/05/2023, Trường Đại học Khánh Hoà và Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hoà đồng tổ chức buổi Tập huấn sở hữu trí tuệ (đợt 2) nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực về đăng ký, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà

Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-ĐHKH ngày 17/01/2023 của Trường Đại học Khánh Hòa về việc ban hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2023 tại Trường Đại học Khánh Hòa. Chiều ngày 22/5/2023, Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 để phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường.

Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng ngày 19/5/2023, tại Giảng đường 1, Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hoà đã tổ chức Hội nghị học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 • Chính sách ưu đãi cho Tân sinh viên năm 2022
 • Các ngành tuyển sinh đại học năm 2022
 • Các phương thức xét tuyển đại học năm 2022
 • Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đại học năm 2022 của Trường Đại học Khánh Hoà
 • ĐĂNG KÝ NHẬN BẰNG TẠI LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6 2023
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2021
 • KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ CUỘC THI "SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP NĂM HỌC 2022 -2023
 • Trường Đại học Khánh Hòa (UKH) ký biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Cao đẳng Centennial - Canada
 • Đại hoc Khánh Hòa làm việc với Đoàn tiền trạm Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018
 • Giới thiệu và tư vấn du học Hoa Kỳ
 • Tập huấn sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Khánh Hoà
 • Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023