Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Du lịch (Chuyên ngành: Du lịch; Hướng dẫn du lịch); Mã ngành: 7810101
08/05/2024

Chương trình đào tạo ngành Du lịch được xây dựng theo định hướng ứng dụng. Tập trung vào khối kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực du lịch; kĩ năng nghề nghiệp đa dạng; khả năng làm việc sáng tạo và độc lập; khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hoá và hội nhập toàn cầu đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động.

Sư phạm Lịch sử - Địa lý; Mã ngành: 7140249
19/03/2024

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí với mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học Lịch sử, Địa lí, khoa học giáo dục; giúp người học có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp để có thể công tác trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu hoặc các lĩnh vực công tác có liên quan đến Lịch sử, Địa lí, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Quản trị khách sạn; Mã ngành: 7810201
19/03/2024

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn cung cấp cho sinh viên kiến thức ngành cũng như kiến thức nền tảng rộng, các kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú trong các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế

Sư phạm Tiếng Anh (Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh; Giảng dạy Tiểu học; Giảng dạy THCS, THPT); Mã ngành: 7140231.
11/03/2024

Chương trình cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh đào tạo cử nhân có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thể giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức tác phong người giáo viên; có kiến thức, trình độ và năng lực chuấn về Tiếng Anh tương đương mức C1 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu, bậc 5 Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị sự kiện); Mã ngành: 7810103.
11/03/2024

Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành. Chương trình được thiết kế nhằm đề cao việc rèn luyện cho người học các kỹ năng và phẩm chất cá nhân cùng các kỹ năng mềm cần thiết, phù hợp để có thể làm việc trong lĩnh vực lữ hành và các dịch vụ du lịch hỗ trợ liên quan khác , đáp ứng nhu cầu xã hội hiện đại và hội nhập quốc tế.

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Tổng quan