Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ
19/03/2024

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí với mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học Lịch sử, Địa lí, khoa học giáo dục; giúp người học có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp để có thể công tác trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu hoặc các lĩnh vực công tác có liên quan đến Lịch sử, Địa lí, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Quản trị sự kiện)
19/03/2024

Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Quản trị sự kiện) cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng và năng lực thực hành nghề nghiệp. Chương trình được thiết kế nhằm đề cao việc rèn luyện cho người học các kỹ năng và phẩm chất cá nhân cùng các kỹ năng mềm cần thiết, phù hợp để có thể làm việc trong lĩnh vực lữ hành và quản trị sự kiện, đáp ứng nhu cầu xã hội hiện đại và hội nhập quốc tế.

Quản trị khách sạn
19/03/2024

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn cung cấp cho sinh viên kiến thức ngành cũng như kiến thức nền tảng rộng, các kỹ năng và thái độ cần thiết để có năng lực xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú trong các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Tổng quan