Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  04/08/2020 09:04        

Quyết định và danh sách sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng chính quy được công nhận tốt nghiệp vào tháng 7.2020 và tháng 8.2020

Quyết định và danh sách sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng chính quy được công nhận tốt nghiệp vào tháng 7.2020 

1. Quyết định

2. Danh sách SV bậc Đại học

3. Danh sách SV bậc Cao đẳng.

Quyết định và danh sách sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng chính quy được công nhận tốt nghiệp vào tháng 8.2020 (Bổ sung)

1. Quyết định

2. Danh sách tốt nghiệp (bổ sung)

 
Tổng quan