Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  23/06/2017 15:47        

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy đợt xét tháng 06/2017

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 488 /QĐ-ĐHKH-ĐT
Khánh Hòa, ngày 19 tháng 6 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

          Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-TTg ngày 03 tháng 08 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-ĐT ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nha Trang về việc ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-VHNT ngày 16 tháng 08 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng VHNT & DL Nha Trang về việc ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Kế hoạch năm học và Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của trường Đại học Khánh Hòa;
Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp ngày 15/06/2017;
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy cho 967 (Chín trăm sáu mươi bảy) sinh viên có tên trong danh sách đính kèm (xem tại đây).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí, Công tác Sinh viên, Thanh tra - Pháp chế & Kiểm định chất lượng, Kế hoạch - Tài chính, cùng các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:        
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Mỹ Bình 
Bài viết liên quan
Giảng viên Lê Thị Quỳnh Hương Khoa Sư phạm, Trường Đại học Khánh Hòa – nhận học bổng Vallet 2017
Thi đấu giao hữu bóng đá chào mừng Quốc khánh 2/9
Trường Đại học Khánh Hòa đón tiếp Tân sinh viên 2017 nhập học
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018: Hướng tới một năm học thiết thực và hiệu quả
Chào Tân sinh viên Đại học Khánh Hòa 2017
Nghị định 88/2017/NĐ-CP để sửa đổi một số điều về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 các cơ sở GDĐH và trường sư phạm
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục
Đại học Khánh Hòa tham dự cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 3 năm 2017.
Lần đầu tiên thí sinh miền Trung dự Ngày hội tư vấn xét tuyển
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày khoa học công nghệ Việt Nam
Lộ trình thực hiện chủ trương chuyển giáo viên từ hợp đồng làm việc sang hợp đồng lao động.
Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa đồng hành cùng Festival biển 2017
Đại học Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2019.
Chương trình ngôi sao nghệ thuật nhí lần II năm 2017
Đoàn trường Đại học Khánh hòa tham gia liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS-HCM Trường Đại học Khánh Hòa lần thứ I – nhiệm kỳ 2017-2019
Đoàn trường Đại học Khánh Hòa tham gia liên hoan tuyên truyền các ca khúc cách mạng
Đoàn thể thao Đại học Khánh Hòa đạt giải nhì toàn đoàn tại Hội thao CBGV các trường ĐH,CĐ, TC Tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Đại sứ Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam đến giao lưu và nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa
Tổng quan