Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  09/08/2021 18:02        

Chào năm học mới 2021-2022

Ban Biên tập Website xin được gửi tới quý thầy cô giáo, các em sinh viên và bạn đọc lời cảm ơn chân thành đã tham gia viết bài, đọc tin và góp ý xây dựng để trang Website của UKH ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường và nhu cầu của bạn đọc.

Thế là chúng ta bắt đầu năm học mới trong hoàn cảnh đặc biệt của đất nước và nhân loại – Đại dịch Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và gây hậu quả nghiêm trọng đối với mọi mặt đời sống xã hội. Chúng ta bắt đầu năm học trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, nhiều nơi trong tỉnh Khánh Hòa cách ly, phong tỏa với bao khó khăn, vất vả và hy sinh của tuyến đầu chống dịch.

Năm học 2020-2021, dù dịch bệnh diễn biến khó lường, song tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa đã thực hiện thành công chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm học. Từ trong đại dịch, xuất hiện nhiều tấm gương học tập tự lực sáng tạo, những tấm lòng nhân ái, sẻ chia và nhiều tâm hồn cao thượng.

Vào đầu năm học mới 2021-2022 dịch vẫn còn tiếp diễn, song virus Sars-Cov-2 không thể ngăn được sự quyết tâm và ý chí của tập thể Trường Đại học Khánh Hòa, không thể giết chết khát vọng, hoài bão và tương lai của các em. Chúng ta tự tin thực hiện mục tiêu chiến lược của ngành giáo dục-đào tạo,.. với chủ đề “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Khát vọng bình an và phát triển, Trường Đại học Khánh Hòa bước vào năm học mới tự tin bản lĩnh và động lực mạnh mẽ. Sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Bộ Giáo dục-Đào tạo đối với trường Đại học Khánh Hòa non trẻ; sự đoàn kết, đồng tâm của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động say mê làm việc; sự lựa chọn, gửi gắm tương lai của hàng ngàn con em quê hương Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên…là nguồn năng lượng quý giá để nhà trường phát triển.

Năm học mới 2021-2022 với nhiều cơ hội và thách thức, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Khánh Hòa phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, xây dựng Trường Đại học Khánh Hòa phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh Khánh Hoà và khu vực Nam Trung Bộ, hướng tới trường đại học “thông minh và xanh” như Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ đã đề ra, cụ thể là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: tăng cường, tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành các cấp đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên Nhà trường gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

3. Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, của cán bộ, viên chức, người lao động; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ lao động; tạo dựng môi trường học đường thân thiện, văn hóa, văn minh, an ninh, an toàn trường học.

4. Hoàn thành 10 nhiệm vụ chuyên môn với chỉ tiêu cụ thể: công tác tuyển sinh năm 2021 đạt 930 chỉ tiêu cho 19 ngành và chuyên ngành đào tạo; Hoàn thành điều chỉnh CTĐT theo phương pháp tiếp cận CDIO; mở ngành Sư phạm Tiếng Anh trình độ đại học; triển khai công tác mở ngành Thạc sĩ Toán học; Công tác bảo đảm chất lượng: Hoàn thành tự đánh giá lần 1; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy, tăng cường đào tạo, tuyển dụng và thu hút để nâng cao chất lượng đội ngũ; Hoàn thiện các quy chế quy định; Cải cách hành chính năm 2021 đạt xếp loại tốt; Ban hành Chiến lược phát triển của Trường Đại học Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035; Triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Khánh Hòa; Hoàn thành cải tạo sửa chữa cơ sở 2 và giải ngân 100% vốn đầu tư công;

5. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH trong đó chú trọng quản lý, kiểm soát chặt chẽ kế hoạch đào tạo năm học; tập trung hoàn thiện rà soát, chỉnh sửa chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, chương trình đào tạo nhằm đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam và yêu cầu của xã hội; tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên; tăng cường hoạt động rèn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng thực tập sư phạm, thực tập nghề, giáo dục kỹ năng mềm cho người học; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, khuyến khích các đề tài NCKH của cán bộ, giảng viên có khả năng ứng dụng trong thực tế; gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng theo quy định; hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuẩn bị các điều kiện tổ chức đánh giá ngoài và công bố đạt chuẩn kiểm định; cải tiến công tác thi học phần, học kỳ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm thi trắc nghiệm trong tổ chức thi; chú trọng xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm phục vụ cải tiến công tác thi học phần, học kỳ.

7. Khai thác, quản lý tốt nguồn thu, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên nhằm đảm bảo ổn định thu nhập cho viên chức; quản lý tốt các tài sản hiện có của Nhà trường; kịp thời mua sắm, bổ sung trang thiết bị đảm bảo phục vụ tối đa công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

8. Tăng cường giáo dục đạo đức, ý thức học tập, xây dựng nếp sống văn hóa học đường cho sinh viên; cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của sinh viên; có biện pháp ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, mầm mống tệ nạn xã hội trong sinh viên; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người học; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, văn minh.

9. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành; tăng cường công tác kiểm tra nề nếp, kỷ cương và việc chấp hành kỷ luật lao động, sử dụng thời gian làm việc của viên chức, người lao động; xây dựng nếp sống văn hóa công sở, ý thức phục vụ của cán bộ, viên chức và người lao động.

10. Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác được giao, cùng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên, viên chức, người lao động và sinh viên; tham gia xây dựng Đảng bộ, xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh và làm tốt công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo, phục vụ cộng đồng quê hương.

Phát huy ý chí, tự lực, tự chủ và trách nhiệm xã hội, Trường Đại học Khánh Hòa đang thực hiện đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ giáo dục đại học hiện đại, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả các hoạt động của nhà trường. Tiến hành cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PAR INDEX và chỉ số SIPAS năm 2021, lấy sự hài lòng, hạnh phúc làm căn bản, thực hiện “Tạm dừng đến trường, nhưng không dừng học”, và khi hết dịch thì “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, “Trường học hạnh phúc”.

Với khát vọng và ước mơ, Ban biên tập gửi lời mời trân trọng tới quý thầy cô giáo, các em sinh viên và bạn đọc tiếp tục tham gia viết bài, góp ý để trang web của Trường Đại học Khánh Hòa ngày càng hoàn hảo và hấp dẫn.

Chào thân ái và quyết thắng!.

TM. BAN BIÊN TẬP

Chu Đình Lộc     

 
Bài viết liên quan
Niềm vui ngày trở lại trường
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam
LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ (KHOÁ 6: 2021 - 2025)
Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Khánh Hòa Năm học 2021 - 2022
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Trường Khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2021
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học đợt 1 theo phương thức dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Thông báo: Về việc gia hạn thời gian đóng học phí và các khoản phí đầu khóa học đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức dựa vào học bạ đợt 1
Hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến năm 2021
Thông báo: Điểm chuẩn trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2021 theo phương thức xét tuyển bằng học bạ
LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021
Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Trường Trực UBND Tỉnh Làm Việc Với Trường Đại học Khánh Hòa
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển online
Dấu ấn năm học 2020-2021
NGƯT, PGS, TS Lê Thị Phương Ngọc - tấm gương điển hình tiên tiến của Trường Đại học Khánh Hòa
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2021 bằng phương thức xét tuyển dựa vào học bạ
Thông báo tuyển sinh năm 2021
Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
PGS.TS Chu Đình Lộc được bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa nhiệm kì 2020-2025
Đoàn Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đến thăm và thảo luận các cơ hội hợp tác tại Trường Đại học Khánh Hòa (UKH)
Tổng quan