Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  14/12/2021 08:09        

Thông báo triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2021

Triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ;

Lực lượng điều tra viên của Bưu điện tỉnh sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện khảo sát: Tháng 12/2021.

2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc hoặc nhà riêng.

Kết quả khảo sát là cơ sở nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ.

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vui lòng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.

Rất mong nhận được ý kiến đánh giá, đóng góp của toàn thể người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa xin trân trọng thông báo./.

 

- 3236/SNV-CCHC ngày 13 tháng 12 năm 2021 V/v Phối hợp thông tin, tuyên truyền về điều tra sự hài lòng năm 2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai tại tỉnh Khánh Hoà

 
Bài viết liên quan
Về việc ban hành triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường tham gia sự bình đẳng của phụ nữ trong vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 202
Mức thu học phí hệ chính quy năm học 2021-2022 (Đại học K3-4-5, Cao Đẳng K45, Sơ - Trung Nhạc K37)
Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/08/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 5 2021 - 2025
Thông báo đấu giá quyền thuê tài sản
Một số kết quả chủ yếu trong việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2021
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTCg ngày 24/04/2019 và Công điện số 724/CD-TTg ngày 17/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Về việc triển khai Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa” trên trang Fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh năm 2022
Về việc tổ chức Tết 2022
Về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số O1/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021
TỔNG HỢP CÁC KÊNH THÔNG TIN TIẾP NHẬN Ý KIẾN, GÓP Ý, THẮC MẮC CỦA SINH VIÊN
Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo trường
Thông báo đấu giá quyền thuê tài sản
Về việc trở lại dạy học trực tiếp phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19
Về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão (cơn bão số 9) và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của trường Đại học Khánh Hòa
Nhà trường lấy ý kiến cán bộ, giảng viên, người học về Dự thảo Triết lý giáo dục của Nhà trường
Thông báo đấu giá tài sản (Số 22KH/TBĐG-ĐGTS; 23KH/TBĐG-ĐGTS; 24/KH/TBĐG-ĐGTS)
Thông báo: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2021
Thông báo đăng ký tham gia "Cuộc thi sáng tác ảnh và video clip đẹp về du lịch Nha Trang – Khánh Hòa năm 2021"
Tổng quan