Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  25/02/2022 10:48        

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/08/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 5 2021 - 2025

 
Bài viết liên quan
Thông báo đấu giá cho thuê tài sản (81/TB-TL)
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm cho thuê tài sản
Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ thế giới
V/v thực hiện quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội
Về việc nghỉ Lễ nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022
Về việc Tổ chức thi chứng chỉ quốc tế Tiếng Pháp (Delf – Dalf)
Thông báo: Mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị máy tính, máy in, máy chiếu 2022
Thông báo: Mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì máy photocopy năm 2022
Về việc ban hành triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường tham gia sự bình đẳng của phụ nữ trong vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 202
Mức thu học phí hệ chính quy năm học 2021-2022 (Đại học K3-4-5, Cao Đẳng K45, Sơ - Trung Nhạc K37)
Thông báo đấu giá quyền thuê tài sản
Một số kết quả chủ yếu trong việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2021
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTCg ngày 24/04/2019 và Công điện số 724/CD-TTg ngày 17/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Về việc triển khai Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa” trên trang Fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh năm 2022
Về việc tổ chức Tết 2022
Về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số O1/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021
Thông báo triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2021
TỔNG HỢP CÁC KÊNH THÔNG TIN TIẾP NHẬN Ý KIẾN, GÓP Ý, THẮC MẮC CỦA SINH VIÊN
Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo trường
Tổng quan