Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/09/2022 18:18        

Hội nghị viên chức và người lao động Trường Đại học Khánh Hoà năm học 2022-2023

          Sáng ngày 17/9/2022, tại Nhà biểu diễn, Trường Đại học Khánh Hoà đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động (VC-NLĐ) năm học 2022-2023.

          Tham dự Hội nghị có: TS. Lê Thị Mỹ Bình – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khánh Hoà; TS. Phan Phiến – Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Chu Đình Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng; TS. Trần Viết Thiện – Đảng ủy viên - Phó Hiệu trưởng và hơn 180 đại biểu đại diện cho 294 VC-NLĐ toàn trường.

          Hội nghị là dịp để VC-NLĐ đang công tác tại Trường Đại học Khánh Hoà phát huy quyền làm chủ của mình; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của VC-NLĐ và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị; đồng thời cũng là dịp để nhà trường nhìn nhận, đánh giá kết quả năm học 2021-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới 2022-2023.

Hình 1. Toàn cảnh Hội nghị

          Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động của ngành giáo dục nói chung và Trường Đại học Khánh Hòa nói riêng. Đây chính là khó khăn, thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội để tập thể VC-NLĐ và sinh viên toàn trường cùng vượt qua khó khăn, linh hoạt, chủ động chuyển trạng thái để thích ứng với tình hình mới và thực hiện mục tiêu kép là: bảo đảm an toàn phòng dịch và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, được nhiều thành tích đáng khích lệ:

- Công tác đào tạo, tuyển sinh: Hoàn thành đúng tiến độ. Tuyển sinh năm 2021 vượt tổng chỉ tiêu đề ra (đạt 103.76%). Hoàn thành 11 CTĐT theo phương pháp tiếp cận CDIO. Mở 02 ngành/chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống). Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy năm học 2021-2022 cao hơn năm học 2020-2021;

- Công tác tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng: Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, triển khai các lớp liên thông, liên kết với các Trường Đại học trong nước;

- Công tác cải cách hành chính năm 2021: Xếp loại tốt, 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen;

- Công tác đào tạo Ngoại ngữ - Tin học: Quy trình chặt chẽ, đảm bảo chất lượng;

- Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và thể chế: Kiện toàn cơ cấu tổ chức và bộ máy của trường theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; trình Hội đồng trường ban hành các quy chế, quy định ... đảm bảo tính pháp lý cho các hoạt động của nhà trường;

- Công tác thi đua- khen thưởng: Đánh giá khách quan, công bằng. Năm học 2021-2022, toàn trường có 273 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (trong đó có 15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở), có 06 tập thể được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Công tác tài chính: Tham mưu chặt chẽ, đúng quy định;

- Công tác bảo đảm chất lượng được quan tâm: Hoàn thành tự đánh giá chất lượng cấp đơn vị (giai đoạn 1), 06 CTĐT và đang trong giai đoạn cải tiến;

- Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến tích cực, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các đề tài NCKH của giảng viên và sinh viên; ưu tiên khuyến khích các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước và đổi mới công tác quản lý, đào tạo, hoạt động dạy và học trong Nhà trường;

- Công tác cơ sở vật chất, trang thiết bị: Được mua sắm bổ sung, nâng cấp, sửa chữa kịp thời, cơ bản đáp đứng được yêu cầu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học ...

- Đời sống vật chất, tinh thần của viên chức – người lao động ổn định, kỷ cương, kỷ luật trường học được duy trì, công tác an ninh trật tự trường học được củng cố và giữ vững.

          Trên cơ sở các nội dung của dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023, báo cáo thu chi tài chính năm học 2021-2022, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2021-2022, báo cáo của Ban thanh tra nhân dân và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho VC-NLĐ Trường Đại học Khánh Hòa, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023. Qua đó, các đại biểu thể hiện quan điểm đồng thuận, thống nhất cao với các dự thảo: Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023, Quy chế chi tiêu nội bộ ..., tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Lãnh đạo trường đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng để viên chức, người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

          Phát biểu tại Hội nghị, TS. Phan Phiến – Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận và biểu dương nỗ lực vượt khó, tích cực, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ VC-NLĐ của trường; tinh thần chủ động tham mưu đề xuất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời, động viên VC-NLĐ và đoàn viên công đoàn trong cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và kế hoạch công tác năm học 2022-2023. 

          Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị đã trình bày tham luận về các lĩnh vực như: “Sinh viên Du lịch với hoạt động ngoại khóa”, “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp”, “Liên kết đào tạo và tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn”. Báo cáo tham luận đã giúp đại biểu tham dự Hội nghị có cái nhìn bao quát về lĩnh vực hoạt động của một số đơn vị, cho thấy sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của các đơn vị vì sự phát triển chung của Trường Đại học Khánh Hòa.

          Sau gần 4 giờ làm việc, Hội nghị đã thông qua nghị quyết các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu của năm học 2022-2023:

        * Các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học: Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2022-2023, bảo đảm tiến độ năm học và hoàn thành tốt tất cả các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ của đơn vị đáp ứng các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành và tỉnh giao. Triển khai các nhiệm vụ chính đáp ứng mục tiêu Chiến lược phát triển trường Đại học Khánh Hoà giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

- Công tác xây dựng Đảng: Đẩy mạnh học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị của Trung ương; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

- Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

- Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm.

- Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn Trường.

- Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà trường; thực hiện tốt công tác đào tạo, tuyển sinh, công tác KHCN-HTĐN; làm tốt công tác phát triển đội ngũ; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; hoàn thành tốt công tác bảo đảm chất lượng, cải cách hành chính và chuyển đổi số; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; hoàn thiện Website và tăng cường công tác truyền thông của trường.

          * Các chỉ tiêu của năm học 2022-2023:

1. 100% CB, VC, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước, tham gia tốt các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt cơ quan và đơn vị;

2. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022;

3. Mở 01 ngành đào tạo đại học;

4. Tỷ lệ sinh viên đạt học phần: 75% trở lên;

5. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng khóa đào tạo đạt 60% trở lên;

6. Tỉ lệ sinh viên hài lòng về chất lượng đào tạo đạt 90% trở lên;

7. Tỷ lệ lớp đạt danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến: 10% lớp trở lên;

8. Số cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ: 05% trở lên;

9. Viên chức - NLĐ đạt LĐ Tiên tiến: 80% trở lên;

10. Tập thể đạt LĐ Tiên tiến: 90% trở lên;

11. Đơn vị đạt danh hiệu tập thể LĐXS: 10% trở lên;

12. Kết nạp đảng viên mới đạt 25 đảng viên mới trở lên;

13. Xây dựng GĐ Nhà giáo văn hóa đạt 100%;

14. Xây dựng quỹ ổn định thu nhập đạt từ 04 tỷ trở lên;

15. Đóng góp 02 ngày lương: 100%;

- Quỹ Phòng chống thiên tai;

- Hỗ trợ xã nghèo theo quy định của tỉnh.

16. Khoa học và công nghệ:

- Số lượng đề tài NCKH các cấp: 16 đề tài;

- Biên soạn sách chuyên khảo, giáo trình và tài liệu tham khảo: 07 sách;

- Bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế: Ít nhất 100 bài;

- Đề tài NCKH của sinh viên: 25 đề tài;

- Bài báo tham luận Hội thảo khoa học: Ít nhất 35 bài báo;

- Tổ chức Hội thảo khoa học: 04 hội thảo.

17. Giải ngân vốn đầu tư công: 100%;

18. Xếp loại CCHC 2022: Tốt;

19. Các chỉ tiêu tập thể cơ quan:

- Nhà Trường đạt danh hiệu: Tập thể Lao động tiên tiến trở lên;          

- Đảng bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;                                         

- Công đoàn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;                           

- Đoàn Thanh niên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;                           

- Hội sinh viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          Kết thúc Hội nghị, TS. Phan Phiến - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội đồng trường, toàn thể VC-NLĐ đã đoàn kết, nỗ lực cùng Nhà trường vượt qua năm học đầy khó khăn, thách thức để có được kết quả như ngày hôm nay và hy vọng toàn thể VC-NLĐ và sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt phương hướng và nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Tin bài: Kim Thoa

Ảnh: Vĩnh Tường

 
Bài viết liên quan
Hoạt động giao lưu thể thao chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội thảo sinh viên về chương trình người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh tại Trường Đại học Khánh Hòa
Trường Đại Học Khánh Hoà trao đổi thỏa thuận hợp tác với khách sạn Best Western Premier Marvella Nha Trang
ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM GALA CHÀO TÂN SINH VIÊN 2022
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ NỮ CÔNG – LÀM NƯỚC RỬA CHÉN SINH HỌC CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 - 10
Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho các Tân sinh viên, năm học 2022-2023
Về việc viết bài cho Tạp chí khoa học Trường Đại học Khánh Hòa số 2 năm 2022
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung các ngành nghệ thuật trình độ cao đẳng năm 2022
Tình nguyện viên Trường Đại học Khánh Hòa ra quân hỗ trợ Tân sinh viên Khóa 07 nhập học
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ “TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI NĂM HỌC 2021 – 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023”
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022
Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với trường ĐH Khánh Hòa
HUẤN LUYỆN TỰ VỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA NĂM 2022.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CAM RANH RIVIERA RESORT
Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc với Trường Đại học Khánh Hòa về việc khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022
Thông báo tổ chức HT Quốc tế tại UKH-BUV (Viet Ver)
Thông báo tổ chức HT Quốc tế tại UKH-BUV (Eng Ver)
Thông báo mức điểm tối thiểu đăng ký xét tuyển đợt 1 năm 2022
Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT và theo phương thức xét tuyển điểm đánh giá năng lực ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Tổng quan