Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Du lịch ❯ Danh sách tin
Bản tin công khai Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và Chương trình dạy học
01/06/2017

Khoa Du lịch phụ trách quản lý và triển khai đào tạo các ngành ... trình độ đại học. Bản tin này cung cấp các thông tin về Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo và chương trình dạy học để sinh viên có thể tra cứu, tìm hiểu và chủ động xây dựng kế hoạch học tập một cách hiệu quả; các nhà tuyển dụng có thể tham gia góp ý, xem xét, tuyển dụng lao động từ sinh viên của Khoa

Khoa Du lịch