Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Du lịch ❯ Chi tiết
       
  20/07/2021 00:00        

Bộ quy trình ISO

- Danh mục quy trình

- Chức năng nhiệm vụ

- Sơ đồ tổ chức 

Mô tả công việc Trưởng khoa Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Mô tả công việc Phó Trưởng khoa Phạm Thị Hương Giang
Mô tả công việc Phó Trưởng khoa Đậu Minh Đức
Mô tả công việc Trưởng Bộ Môn QTKD Lữ Hành Phan Quốc Tuấn
Mô tả công việc Phó Trưởng Bộ Môn QTKD Lữ Hành Ngô Thị Như Thuỳ
Mô tả công việc Trưởng Bộ Môn QTKD Khách Sạn Nhà Hàng Nguyễn Hữu Thái Thịnh
Mô tả công việc Giảng viên Nguyễn Văn Bốn
Mô tả công việc Giảng viên Nguyễn Thị An
Mô tả công việc Giảng viên Trương Thị Quốc Ánh
Mô tả công việc Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Mô tả công việc Giảng viên Lại Cẩm Chiêu
Mô tả công việc Giảng viên Đậu Minh Đức
Mô tả công việc Giảng viên Phạm Thị Hương Giang
Mô tả công việc Giảng viên Nguyễn Minh Hải
Mô tả công việc Giảng viên Phan Lê Diễm Hằng
Mô tả công việc Giảng viên Đoàn Thị Trang Hiền
Mô tả công việc Giảng viên Lê Hoàng Thị Ngân Hà
Mô tả công việc Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Hà
Mô tả công việc Giảng viên Hà Thị Thu Lan
Mô tả công việc Giảng viên Phạm Hồng Liêm
Mô tả công việc Giảng viên Nguyễn Thị Khánh Linh
Mô tả công việc Giảng viên Thân Thị Thuỳ Linh
Mô tả công việc Giảng viên Phí Hải Long
Mô tả công việc Giảng viên Trần Thị Hạnh Nguyên
Mô tả công việc Giảng viên Trương Thị Xuân Nhi
Mô tả công việc Giảng viên Phạm Thị Nhung
Mô tả công việc Giảng viên Đỗ Phương Quyên
Mô tả công việc Giảng viên Lê Thị Ngọc Thiện
Mô tả công việc Giảng viên Trần Thị Minh Thơ
Mô tả công việc Giảng viên Nguyễn Hữu Thái Thịnh
Mô tả công việc Giảng viên Ngô Thị Như Thuỳ
Mô tả công việc Giảng viên Đinh Ngọc Thanh Thuỷ
Mô tả công việc Giảng viên Trịnh Thị Hà Trang
Mô tả công việc Giảng viên Vũ Thị Trinh
Mô tả công việc Giảng viên Đoàn Anh Tú
Mô tả công việc Giảng viên Phạm Quốc Tuấn
Mô tả công việc Giảng viên Lê Trần Tuấn
Mô tả công việc Giảng viên Lê Thị Hải Yến
Mô tả công việc Giảng viên Vũ Thị Hạnh
Mô tả công việc Trợ lý Khoa Phạm Thị Nhung
Mô tả công việc Trợ lý Khoa Nguyễn Thị Khánh Linh
Mô tả công việc Giáo vụ Khoa Lê Thị Thu Phương
Mô tả công việc Giáo vụ Khoa Nguyễn Thị Minh Tươi

Bộ quy trình ISO

- QT 01 - Thiết kế, đánh giá, phát triển ĐCCT 

- QT 02 Phân công lao động

-QT 03 - Tổ chức hội giảng

-QT 04 - Lua chon phuong phap va loai hinh danh gia nguoi hoc 

-QT 05 Ra đề thi

-QT 06 Tổ chức coi thi

-QT 07 Tổ chức chấm thi

-QT 08 - Xac dinh do tin cay, chinh xac cua PPKTDG

Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019

Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020

Mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021

Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022

Mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023

 

 
Khoa Du lịch