Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn ❯ Chi tiết
       
  27/08/2020 15:33        

Công khai môn học Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn năm học 2020 - 2021

Công khai môn học năm học 2020  - 2021 các ngành đại học Việt Nam học (Văn hoá Du lịch), Văn hoá học (Văn hoá - Truyền thông), Văn học (Văn hoá - Truyền thông), Trường Đại học Khánh Hòa.

1. Công khai thông tin học phần Ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)

2. Công khai thông tin học phần Ngành Văn hóa học (Văn hoá - Truyền thông)  

3. Công khai thông tin học phần Ngành Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) 

 
Khoa Khoa học XH&NV