Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn ❯ Chi tiết
       
  14/09/2022 00:00        

UBND thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

UBND thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 18/10/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

 
Khoa Khoa học XH&NV