Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Công khai môn học Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn năm học 2021 - 2022
13/07/2022

Công khai môn học năm học 2021 - 2021 các ngành đại học Việt Nam học (Văn hoá Du lịch), Văn hoá học (Văn hoá - Truyền thông), Văn học (Văn hoá - Truyền thông), Trường Đại học Khánh Hòa.

Công khai môn học Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn năm học 2019-2020
05/08/2021

Công khai môn học năm học 2019 - 2020 các ngành đại học Việt Nam học (Văn hoá Du lịch), Văn hoá học (Văn hoá - Truyền thông), Văn học (Văn hoá - Truyền thông), Trường Đại học Khánh Hòa.

Công khai môn học Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn năm học 2020 - 2021
27/08/2020

Công khai môn học năm học 2020 - 2021 các ngành đại học Việt Nam học (Văn hoá Du lịch), Văn hoá học (Văn hoá - Truyền thông), Văn học (Văn hoá - Truyền thông), Trường Đại học Khánh Hòa.

Khoa Khoa học XH&NV