Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Nhân sự
17/02/2023

Tập huấn quản trị Trang thông tin điện tử cho các quản trị viên Trang thông tin điện tử các đơn vị
08/02/2023

Thực hiện Thông báo số 81/TB-ĐHKH ngày 06/02/2023 của Trường Đại học Khánh Hòa về việc tập huấn quản trị Trang thông tin điện tử Trường Đại học Khánh Hòa. Trong khuôn khổ Hợp đồng nâng cấp Trang thông tin điện tử, theo đó, sáng ngày 08/02/2023, tại phòng họp 1, Trường Đại học Khánh Hòa phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ - Trung tâm Kinh doanh VNPT Khánh Hòa đã tổ chức tập huấn kỹ thuật quản trị trang thông tin điện tử Trường Đại học Khánh Hòa.

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”
30/01/2023

Thực hiện Kế hoạch số 1249/KH-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 30/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử công bố “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Thông báo về việc tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2022
06/12/2022

Thông báo về việc tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2022

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển
30/11/2022

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định cải cách nền hành chính nhà nước góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, duy trì sự phát triển của đất nước, qua đó, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Bài viết khái quát một số kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030
30/11/2022

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030

Hoạt động thăm, chúc mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) của Phòng Hành chính – Quản trị thiết bị
17/11/2022

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), Lãnh đạo phòng Hành chính – Quản trị thiết bị Trường Đại học Khánh Hòa và tập thể người lao động trong phòng đã tổ chức thăm, tặng quà và chúc mừng các viên chức và người lao động đã nghỉ hưu trên địa bàn.

Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị