Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Kiểm kê tài sản năm 2022
31/12/2022

Kế hoạch số 1116/KH-ĐHKH ngày 31 tháng 12 năm 2022 v/v kiểm kê tài sản năm 2022

CV: 2995/HĐTĐ
27/08/2021

V/v: Tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư và phát triển Thư viện tỉnh theo mô hình thư viện số và thư viện tự động hóa

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021
28/01/2021

Triển khai thực hiện kế hoạch công nghệ thông tin, Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng

Tổng hợp các Văn Bản -Kế Hoạch phòng quản trị thiết bị và dự án
28/01/2021

Tổng hợp tất cả các văn bản liên quan kế hoạch của phòng được cập nhật thường xuyên trong năm 2020

Văn bản số 480/STTTT-CNTT
16/03/2020

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn Thông tin khi sử dụng mật khẩu dễ đoán đối với thư điện tử công vụ

112/KH-ĐHKH
26/02/2020

Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại trường Đại học Khánh Hòa

94/KH-ĐHKH
20/02/2020

Thực hiện ứng dụng CNTT năm 2020 của trường Đại học Khánh Hòa

Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị