Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Bán thanh lý tài sản
15/12/2022

Thông báo số: 1029/TB-ĐHKH ngày 15/12/2022 về việc bán thanh lý tài sản

Thông báo: Mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị máy tính, máy in, máy chiếu 2022
25/03/2022

Thông báo: Mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị máy tính, máy in, máy chiếu 2022

Thông báo: Mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì máy photocopy năm 2022
25/03/2022

Thông báo: Mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì máy photocopy năm 2022

Bán thanh lý tài sản
14/06/2021

Thông báo số 590/TB-ĐHKH ngày 14 tháng 6 năm 2021 về việc bán thanh lý tài sản

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị