Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trang thông tin điện tử và thư điện tử công vụ Trường Đại học Khánh Hòa
30/12/2022

Quyết định số 1313/QĐ-ĐHKH ngày 30/12/2022 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Trang thông tin điện tử và thư điện tử công vụ Trường Đại học Khánh Hòa

Quyết định số: 1187/QĐ-ĐHKH về việc Ban hành Nội quy Khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ Trường Đại học Khánh Hòa
07/12/2022

Quyết định số: 1187/QĐ-ĐHKH về việc Ban hành Nội quy Khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ Trường Đại học Khánh Hòa

Quyết định ban hành quy trình khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trường Đại học Khánh Hoà
07/12/2022

Quyết định số 1188/QĐ-ĐHKH ngày ban hành quy trình khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trường Đại học Khánh Hoà

Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Trường Đại học Khánh Hòa
30/11/2022

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Trường Đại học Khánh Hòa

Quy định quản lý, sử dụng tài sản công của Trường Đại học Khánh Hòa
27/10/2022

Quyết định số 1046/QĐ-ĐHKH ngày 27/10/2022

Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2022
20/10/2022

Quyết định số 1010/QĐ-ĐHKH ngày 20 tháng 10 năm 2022 v/v thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2022

Quyết định :218/QĐ-STC
27/08/2021

(VBĐT) QUYẾT ĐỊNH phê duyệt quyết toán dự án Cải tạo cơ sở vật chất phòng thực hành khoa Du lịch cơ sở 2 - Trường Đại Học Khánh Hòa

Quyết định 880/QĐ- ĐHKH
07/12/2020

Ban hành quy định quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin mạng máy tính nội bộ của trường Đại học Khánh Hòa

Quyết định 956/QĐ- ĐHKH
07/12/2020

Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của trường đại học Khánh hòa

|<<    <   
[1]234
   >    >>|
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị