Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Phòng thực hành nghiệp vụ bàn
15/08/2022

1. Tên: phòng thực hành nghiệp vụ bàn. 2. Vị Trí: Tầng 1 – Dãy nhà A – Cơ sở 2 – số 52 – Phạm Văn Đồng – Vĩnh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa 3. Đơn vị quản lý: Khoa du lịch. 4. Năm sửa chữa: 2020 5. Diện Tích: 9,8m x 7,9m

Phòng thực hành nghiệp vụ bar
12/08/2022

2. Vị Trí: Tầng 1 – Dãy nhà A – Cơ sở 2 – số 52 – Phạm Văn Đồng – Vĩnh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa 3. Đơn vị quản lý: Khoa du lịch. 4. Năm sửa chữa: 2020 5. Diện Tích: 4,9 mx7,9m

Phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch
12/08/2022

1. Tên: phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch. 2. Vị Trí: Tầng 1 – Dãy nhà A – Cơ sở 2 – số 52 – Phạm Văn Đồng – Vĩnh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa 3. Đơn vị quản lý: Khoa du lịch. 4. Năm sửa chữa: 2020 5. Diện Tích: 7,9mx7,9m

Phòng thực hành nghiệp vụ buồng phòng
10/08/2022

1. Tên: phòng thực hành nghiệp vụ buồng. 2. Vị Trí: Tầng 1 – Dãy nhà A – Cơ sở 2 – số 52 – Phạm Văn Đồng – Vĩnh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa 3. Đơn vị quản lý: Khoa du lịch. 4. Năm sửa chữa: 2020 5. Diện Tích: 7,9mx7,9m

Phòng thực hành nghiệp vụ lễ tân
05/12/2020

1. Tên: phòng thực hành lễ tân 2. Vị Trí: Tầng 1 – Dãy nhà A – Cơ sở 2 – số 52 – Phạm Văn Đồng – Vĩnh Hải – Nha Trang – Khánh Hòa 3. Đơn vị quản lý: Khoa du lịch

Cơ sở vật chất
22/12/2016

Trường Đại học Khánh Hòa có 03 cơ sở, cơ sở 01 tọa lạc tại số 01 Nguyễn Chánh có diện tích 2,2 ha, cơ sở 03 tọa lạc tại số 52 Phạm Văn Đồng có diện tích 2 ha. Cơ sở 03 đặt tại Suối Dầu, xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm có diện tích 5,5 ha.

Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị