Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  10/12/2023 15:44        

Nhân sự

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH, CHỨC VỤ NHIỆM VỤ

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

EMAIL LIÊN HỆ

1

ThS. Nguyễn Đăng Đức

Trưởng phòng, phụ trách chung

Cơ sở 1 và Cơ sở 2

nguyendangduc@ukh.edu.vn

2

CN. Nguyễn Thị Thu Hằng

Kế toán viên, Phó trưởng phòng, phụ trách cơ sở vật chất, thiết bị, dự án

Cơ sở 1 và Cơ sở 2

nguyenthithuhang@ukh.edu.vn

3

TS. Bùi Thị Thanh Diệu

Giảng viên, Phó Trưởng phòng phụ trách Hành chính – Truyền thông

Cơ sở 1

buithithanhdieu@ukh.edu.vn

4

CN. Trần Thị Kim Thoa

Chuyên viên tổng hợp

Cơ sở 2

tranthikimthoa@ukh.edu.vn

5

CN. Mai Xuân Phương

Chuyên viên, Văn thư

Cơ sở 1

maixuanphuong@ukh.edu.vn

6

CN. Lê Thị Tuyết

Chuyên viên, Lưu trữ

Cơ sở 1

truongvugianghanh@ukh.edu.vn

7

CN. Võ Hữu Hậu

Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin

Cơ sở 1 và Cơ sở 2

vohuuhau@ukh.edu.vn

8

CN. Ngô Vĩnh Tường

 Nhân viên công nghệ thông tin

Cơ sở 1

ngovinhtuong@ukh.edu.vn

9

CN. Phạm Bá Tuấn

Chuyên viên quản lý tài sản

Cơ sở 1

phambatuan@ukh.edu.vn

10

CN. Bùi Thị Thanh Huyền

Chuyên viên Hồ sơ DA, mua sắm tài sản

Cơ sở 1

buithithanhhuyen@ukh.edu.vn

11
ThS. Nguyễn Hoài Văn
GV-CV Truyền thông
Cơ sở 1
nguyenhoaivan@ukh.edu.vn

12

Phan Văn Vân

Nhân viên bảo vệ

Cơ sở 1

phanvanvan@ukh.edu.vn

13

Nguyễn Công Sơn

Nhân viên bảo vệ

Cơ sở 1

nguyencongson@ukh.edu.vn

14

Lê Đức An

Nhân viên bảo vệ

Cơ sở 1

leducan@ukh.edu.vn

15

Khổng Minh Dũng

Nhân viên bảo vệ

Cơ sở 2

khongminhdung@ukh.edu.vn

16

Đào Ngọc Bảy

Nhân viên bảo vệ

Cơ sở 2

daongocbay@ukh.edu.vn

17

CN. Phạm Đắc Thưởng

Nhân viên bảo vệ

Cơ sở 2

phamdacthuong@ukh.edu.vn

`18 Bùi Đức Thiệm Nhân viên bảo vệ Cơ sở 2 buiducthiem@ukh.edu.vn

19

Trần Thị Thuyết

Nhân viên tạp vụ

Cơ sở 1 và cơ sở 2

truongthicadung@ukh.edu.vn

20

Nguyễn Trường Phúc

Nhân viên lái xe

Cơ sở 1 và cơ sở 2

nguyentruongphuc@ukh.edu.vn

21

Đỗ Thị Minh  Hạnh

Nhân viên tạp vụ

Cơ sở 1

dothiminhhanh@ukh.edu.vn

22

Hà Huỳnh Thiện

Nhân viên thiết bị

Cơ sở 2

hahuynhthien@ukh.edu.vn

23

CN. Huỳnh Công Nam

Kỹ thuật viên điện nước

Cơ sở 1

huynhcongnam@ukh.edu.vn

24

Trần Vũ Thanh Vương

Kỹ sư điện nước

Cơ sở 2

tranvuthanhvuong@ukh.edu.vn

25

Nguyễn Văn Cường

Nhân viên cây xanh

Cơ sở 1 và cơ sở 2

nguyenvancuong@ukh.edu.vn

26

CN. Lê Thụy Thùy Trang

Chuyên viên - trực thiết bị

Cơ sở 2

lethuythuytrang@ukh.edu.vn

27

Vũ Việt Hưng

Nhân viên thiết bị

Cơ sở 1

vuviethung@ukh.edu.vn

28

Phan Thị Thanh Vân

Nhân viên thiết bị

Cơ sở 1

phanthithanhvan@ukh.edu.vn

29

Phan Thị Nga

Nhân viên vệ sinh

Cơ sở 1

phanthinga@ukh.edu.vn

30

Phạm Thị Bình

Cơ sở 1

phamthibinh@ukh.edu.vn

31

Ngô Thị Tùng Uyên

Cơ sở 1

ngothitunguyen@ukh.edu.vn

32

Nguyễn Thị Kim Thúy

Cơ sở 2

nguyenthikimthuy@ukh.edu.vn

33

Hà Thị Thu Hương

Cơ sở 2

hathithuhuong@ukh.edu.vn

34

Bùi Thị Lệ Hiền

Cơ sở 2

buithilehien@ukh.edu.vn

 
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị